(Chinhphu.vn) - Triển khai thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa Hà...

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động bệnh viện năm 2014 và...

Phòng KHTH thông báo lịch kiểm tra bệnh viện năm 2015 như sau: 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 Sáng (8h30) K. GMHS K. HHTM K. Nội tim mạch P. VTTBYT K. Ngoại TH K. Sinh hoá K....