Bà Hinh không nhớ nổi đã chở bao nhiêu bệnh nhân, nhưng vẫn nhớ như in những lần băng cánh đồng đưa xác người...

Được thành lập ngày 15/3/1971 từ bộ phận Hành chính Quản trị Kế toán với tên gọi phòng Hành chính quản trị. Từ năm...