Bệnh viện đa khoa Hà Đông thực hiện quy trình khám sức khoẻ theo công văn số 137/QTr-BV ngày 8 tháng 5 năm 2015 của giám đốc...

Bệnh viện đa khoa Hà Đông thực hiện quy trình khám bệnh theo công văn số 106/KHTH-BV ngày 18 tháng 5 năm 2013 của giám đốc bệnh viện.

1. Quy trình khám bệnh lâm sàng 2. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm 3. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét...