Bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo danh mục giá viện phí thực hiện tại bệnh viện. File đính kèm: Gia vien phi

Bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo danh mục giá thuốc, vật tư Y tế thực hiện tại bệnh viện. File đính kèm: Gia thuoc - vat tu

Nhằm thực hiện minh bạch thu viện phí, bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo.