Bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo danh mục giá viện phí thực hiện tại bệnh viện. File đính kèm: Gia vien phi

Nhằm thực hiện minh bạch thu viện phí, bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo.

Bệnh viện đa khoa Hà Đông thông báo danh mục giá thuốc, vật tư Y tế thực hiện tại bệnh viện. File đính kèm: Gia thuoc - vat tu