Tiền thân là khu nhà để chứa bệnh nhân tử vong có từ năm 1930 rồi thuộc Khoa xét nghiệm năm 1962. Năm 1965 thành...

Khoa dinh dưỡng thành lập năm 1990, trên cơ sở bếp ăn bệnh viện. Tổ chức bộ máy: - Số cán bộ: 06 (BSCKI: 01, trung học:...

Khoa dược.

Khoa thăm dò chức năng.

Khoa thăm dò chức năng.

Khoa chẩn đoán hình ảnh.

Khoa vi sinh.

Khoa sinh hoá.

Khoa huyết học truyền máu.