Tiền thân là khu nhà để chứa bệnh nhân tử vong có từ năm 1930 rồi thuộc Khoa xét nghiệm năm 1962. Năm 1965 thành...