Khoa Cấp cứu được thành lập từ tháng 10/2009, tiền thân được tách ra từ khoa Hồi sức cấp cứu. Tổ chức bộ máy -...