Giới thiệu về Khoa Nhi
TẬP THỂ KHOA NHI Trưởng Khoa: Thạc sỹ.Nguyễn Thiện Thuật Phó Trưởng Khoa: BSCKI.Đỗ Đức Thọ Điều dưỡng Trưởng: Cử nhân Nguyễn Thị Trang   Khoa Nhi được thành lập năm 1959, do Y sỹ Thẩm Dung phụ trách. Tổ chức bộ máy: Giường kế hoạch: 80 Nhân viên: 36, trong đó: 15 BS (3 BS CK cấp II, 1 Thạc sỹ, 1BSCK cấp I), 20 điều dưỡng, 1 hộ lý. Trưởng khoa: ThS.BS. Nguyễn Thiện Thuật Phó Trưởng khoa: BSCKI. Đỗ Đức Thọ, ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thùy Dương. Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân Nguyễn Thị Trang. Trưởng khoa qua các thời kỳ: Từ 1961 1964: BS. Lài Từ 1964 – 1967: BS. Trần Phi Sách Từ 1967 – 1975: BS. Trương Thị Nhật Từ 1976 – 1981: BS. Trần Phi Sách Từ 1982 – 1995: BSCKI. Nguyễn Ngọc Chinh Từ 1996 – 2005: BSCKI. Chu Thị Nghĩa Từ 2006 đến nay: ThS.BS Nguyễn Thiện Thuật Phó Trưởng khoa qua các thời kỳ: Từ 1964: Y sỹ Thẩm Dung Từ 1981 – 1982: BS. Nguyễn Ngọc Chinh Từ 1983 – 1988: BS. Nghiêm Phúc Lộc Từ 1989 – 1995: BSCKI. Chu Thị Nghĩa Từ 1996 – 2005: ThS.BS. Nguyễn Thiện Thuật Từ 2006 đến nay: BSCKI. Đỗ Đức Thọ Từ 2012 đến nay: ThS.BS. Nguyễn Thị Thùy Dương Điều dưỡng trưởng khoa qua các thời kỳ: Từ 1976 – 1997: ĐD. Trịnh Phúc Tài Từ 1997 2012: ĐD. Trần thị Liên Từ 2012 đến nay : Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Trang Chức năng, nhiệm vụ: Khám, chữa bệnh cho trẻ em ở khu vực phía tây Hà Nội Chỉ đạo tuyến về Nhi cho các bệnh viện thuộc khu vực phía tây Hà Nội Đào tạo, giảng dạy cho sinh viên các trường: Học viện Quân Y, Học  viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông… Những công việc nổi bật đã triển khai: Tiếp nhận và điều trị thành công mỗi năm hơn 5.000 bệnh Nhi mắc các bệnh Hô hấp, Tiêu hóa, Thận Tiết niệu, Huyết học, Tim mạch, nội tiết… Đặc biệt, từ năm 2005, thành lập Đơn nguyên Sơ sinh thuộc khoa Nhi. Hàng năm, khoa điều trị cho hàng trăn trẻ sơ sinh đẻ non, thấp cân, suy hô hấp. Đã triển khai thở máy cấp cứu cho sơ sinh, thở CPAP, điều trị vàng da sơ sinh bằng ánh sáng liệu pháp, nuôi dưỡng tĩnh mạch dài ngày cho sơ sinh… Nghiên cứu khoa học: Hàng năm thực hiện 23 đề tài nghiêm cứu khoa học. Hợp tác Quốc tế: Cùng Bệnh viện hợp tác với Bệnh viện Ajou, Hàn  Quốc, hợp tác với các tổ chức Quốc tế về điều trị và chăm sóc sơ sinh. Hướng phát triển cho các năm tiếp theo: Củng cố và phát triển đơn nguyên sơ sinh để có thể điều trị được các trẻ đẻ non có cân nặng dưới 1500g. Triển khai thở máy thường quy cho trẻ sơ sinh. Điều trị một số bệnh nội tiết.
Giới thiệu về Phòng Tài chính kế toán
TẬP THỂ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Thu Thảo Phó Trưởng Phòng: Vũ Thị Thúy Hương           Phòng Tài chính - kế toán được thành lập ngày 15- 3- 1971, tách từ phòng Hành chính Quản trị, Tài vụ thành phòng Tài chính kế toán Cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng số cán bộ hiện nay: 28 cán bộ (Đại học: 16, Cao đẳng: 4, Trung cấp: 8) Viên chức: 15 Hợp đồng: 13 Trưởng phòng qua các thời kỳ + Từ 1971 – 1974: Ông Phạm Văn Nhã- Phụ trách phòng + Từ 1974 – 1992: Ông Đỗ Văn Ứng + Từ 1992 – 2006: Bà Nguyễn Thị Nhàn + Từ tháng 6/2007 – tháng 10/2017: Cử nhân Phạm Mạnh Hùng + Từ tháng 10/2017 đến nay: Cử nhân Nguyễn Thị Thu Thảo Phó trưởng phòng qua các thời kỳ + Từ 1954 – 1974: Ông Phạm Văn Nhã + Từ 1992 – 1996: Ông Trần Quý Bổng + Từ 2002 – 2006: Bà Phạm Thị Bích + Từ 2006 – 2008: Cử nhân Phạm Mạnh Hùng + Từ 2008 đến nay: Cử nhân Vũ Thị Thúy Hương + Từ 2011 – 2019: Cử nhân Dương Văn Tân Chức năng, nhiệm vụ – Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện. Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế – tài chính trong bệnh viện. – Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh như chính sách khám chữa bệnh cho trẻ dưới sáu tuổi, chính sách về BHYT, chính sách đối với bệnh nhân vùng sâu vùng xa, chính sách khám chữa bệnh cho người có công và bệnh nhân nghèo … – Kiểm tra việc quản lý sử dụng thuốc, hoá chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao y tế và các loại vật tư khác, quản lý việc sử dụng tài sản. – Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm. – Lập báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm nộp cơ quan quản lý cấp trên theo quy định hiện hành. – Xây dựng phương án Tự chủ tài chính theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính Phủ và thông tư quy định hiện hành; – Xây dựng quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực của bệnh viện. – Xây dựng quy trình chuyên môn đối với các hoạt động TCKT và quy trình phối hợp trong quản lý kinh tế bệnh viện và quy trình phối hợp thu thanh toán viện phí phục vụ bệnh nhân nội trú và ngoại trú.-  – Tổ chức thu viện phí theo quy định hiện hành, quản lý sử dụng nguồn thu viện phí tiết kiệm có hiệu quả. – Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản theo luật và nghị định. Tổ chức kiểm kê định kỳ, theo quy định và kiểm kê đột xuất phục vụ công tác quản lý, điều hành. – Phối kết hợp, hướng dẫn các khoa, pḥòng, bộ phận thực hiện đúng luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan khác. Hoạt động chuyên môn Phòng gồm có các bộ phận công tác sau: – Kế toán tổng hợp. – Kế toán thu chi viện phí. – Kế toán dược - Kế toán tài sản VTTBYT, XDCB – Kế toán tài sản bán chuyên môn – Kế toán tiền lương. – Kế toán thanh toán – Kế toán các dịch vụ trong bệnh viện. - Kế toán Nhà thuốc - Kế toán tổng hợp, phân tích số liệu BHYT Các thành tựu đạt được – Trong những năm gần đây công tác tài chính kế toán trong bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn: Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, số liệu kế toán luôn được phản ánh cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác. Việc xây dựng, thực hiện Phương án tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ viên chức. Công tác tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện từng bước được nâng cao, đảm bảo các quyết định, những biện pháp điều hành về kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao, giúp cho công tác chuyên môn của bệnh viện thành công trên tất cả các mặt. – Công tác quản lý thu chi viện phí đã đuợc hoàn thiện cơ bản, nhờ sự triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng mạng tin học trong bệnh viện, tất cả các nguồn thu đều được phản ảnh kịp thời, chính xác và được quản lý chặt chẽ, các khoản chi hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, số liệu được cập nhật thường xuyên và kịp thời khắc phục tình trạng quá tải về bệnh nhân. – Việc quản lý hạch toán cấp phát sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao y tế được cập nhật từng ngày, chi tiết chính xác theo từng bệnh nhân và từng khoa phòng. Hướng phát triển, tư vấn giúp Ban Giám đốc  Bệnh viện triển khai – Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong bệnh viện – Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa bệnh viện ngày càng phát triển. – Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính. – Triển khai việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm qua mạng và theo dõi đến từng khoa phòng, đơn vị sử dụng. – Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… Khuyến khích các khoa sử dụng có hiệu quả,tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị. Thành tích thi đua, khen thưởng Đơn vị lao động tiên tiếp cấp Ngành năm 2009              
Giới thiệu về Phòng Kế hoạch tổng hợp
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy: - Tổng số: 20. + BSCKII: 01; BSCKI:01; Bác sỹ: 02. + Cử nhân YTCC: 02. + Điều dưỡng và đối tượng khác: 13 - Trưởng phòng: ThS. BSCKII Nguyễn Thị Cương. - Phó trưởng phòng: + Tiến sỹ Nguyễn Quang Khải.    + BSCKI Hoàng Thị Út Trang. 2. Các trưởng phòng qua các thời kỳ: + Từ 1981 – 2006: BSCKI Nguyễn Quang Quyết. + Từ 2007 – T12/2012: ThS Đỗ Như Chinh. + Từ T12/2012 – đến nay: ThS. BSCKII Nguyễn Thị Cương. 3.  Các Phó phòng qua các thời kỳ: + Từ 1996 – 2001: BSCKI Hồ Thị Phú. + Từ 2003 – 2007: ThS Đỗ Như Chinh. + Từ 2006 – T4/2011: ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên. + Từ 2010 – 2015: BSCKI Nguyễn Anh Dũng. + Từ 2014 –  đến nay: Tiến sỹ Nguyễn Quang Khải. + Từ 2018 – đến nay: BSCKI Hoàng Thị Út Trang. 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện. - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện. 3.1. Chức năng, nhiệm vụ: 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện. 2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo. 3. Tổ chức và thường trực công tác khám sức khỏe định kỳ, KSK đi học, đi là, lái xe, KSK có yếu tố nước ngoài. 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện. 5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh,chữa bệnh của Bệnh viện. 6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định. 8. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện. 9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên. 11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện. 12. Cơ quan tham mưu, thường trực về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 4. Thành tích thi đua khen thưởng: + Từ năm 2007 – 2019 liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2019 đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. +  Hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
Giới thiệu về Phòng Hành chính quản trị
TẬP THỂ PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Văn Toán Phòng hành Chính Quản trị được thành lập ngày 15/03/1971 tiền thân là bộ phận Hành chính Quản trị, kế toán với tên gọi là phòng Quản trị. Từ năm 2007 đổi tên thành phòng Hành chính Quản trị. 1. Lãnh đạo qua các thời kỳ Trưởng phòng qua các thời kỳ + Từ 1989 – 1980:  Đồng chí Đỗ Minh Tâm – Trưởng phòng + Từ 1993 – 2006: Đồng chí Bùi Cao Hảo  - Trường phòng + Từ 2006 –  8/2007: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan phụ trách phòng + Từ 5/2008 đến nay: Đồng chí Nguyễn Văn Toán  - Trưởng phòng Phó trưởng phòng qua các thời kỳ + Từ 1971 – 1976: Đồng chí Bùi Xuân Bách + Từ 1977 – 1981: Đồng chí Bạch Văn Chí + Từ 1982 – 1986: Đồng chí Vũ Văn Đồng + Từ 1986 - 1987: Đồng chí Nguyễn Như Hải + Từ 1987 – 1989: Đồng chí Khuất Duy Nhâm + Từ 1990 – 1993: Đồng chí Bùi Cao Hảo + Từ 2006 – 8/2008: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan + Từ  01/ 2008 - 05/ 2008: Đ/c Nguyễn Văn Toán + Từ 2008 đến 2014: Đồng chí Phạm Hải Hà 2.Nhân sự Hiện  có 22 nhân sự: Gồm 01 trưởng phòng và 21 nhân viên Trong đó: + Bộ phận kỹ thuật gồm 09 Đ/c: Sửa chữa điện: 04  Đ/c, Sửa chữa nước: 03 Đ/c, Gò hàn: 02 Đ/c + Bộ phận lái xe ô tô hành chính và cứu thương: 06 Đ/c + Bộ phận cung ứng và cấp phát kho: 02 Đ/c + Bộ phận văn thư – lưu trữ và hành chính: 04 Đ/c 3.Chức năng nhiệm Chức năng: Phòng Hành chính quản trị là phòng chức năng chịu sự  chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong toàn Bệnh viện. Nhiệm vụ cụ thể: - Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc về các kế hoạch công tác hành chính trong toàn  bệnh viện. - Lập kế hoạch và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp mới Bệnh viện định kỳ hàng năm. - Lập kế hoạch cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, chất lượng số theo quy định về tài sản. - Đề xuất sửa chữa thay thế kịp thời các đồ dùng trang thiết bị bán chuyên môn điện nước, gò hàn các khoa trong toàn Bệnh viện. - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo, hội họp diễn ra trong bệnh viện. - Quản lý và điều động xe ô tô cấp cứu bệnh nhân và đi công tác theo quy định - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và cung ứng điện lưới kịp thời cho các khoa phòng trong toàn bệnh viện. - Quản lý con dấu, đóng dấu, số hóa lưu trữ các văn bản đi đến của bệnh viện - Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý hiệu quả, chống thất thoát lãng phí điện, nước sạch của bệnh viện  báo cáo Ban Giám đốc. - Định kỳ  báo cáo công tác quản lý nhà đất, vệ sinh môi trường , phòng chống cháy nổ và tình hình hoạt động chung của phòng hành chính theo quý, đột xuất theo yêu cầu - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật (nếu có). 4.Những công việc đã triển khai  - Phối hợp lắp đặt, vận hành phần mềm hệ thống Quản trị tin học bệnh viện  - Treo lắp biển bảng chỉ dẫn các khoa, phòng và giá viện phí mới của Bệnh viện 5.Công tác đào đạo  - Trình độ cán bộ: + Thạc sỹ: 02 đ/c + Đại học: 04 đ/c + Cao đẳng, Trung cấp và nhân viên kỹ thuật: 16 đ/c Công tác đào tạo luôn được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. + Đã cử 08 đồng chí đi học lớp “Huấn luyện cấp thẻ An toàn điện năm 2018 do Sở Công Thương tổ chức” + Đã cử 03 đồng chí lái xe tham gia học lớp “Sơ cấp cứu trước Bệnh viện dành cho lái xe cứu thương năm 2019” do Sở Y tế tổ chức + Toàn thể CBCCVC – NLĐ phòng HCQT đều tham gia lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy do Bệnh viện tổ chức. + Tham gia phòng trào văn hóa thẻ thao do ngành và Bệnh viện tổ chức. + Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và công tác văn thư lưu trữ. + Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị. + Tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử giữa nhân viên y tế và người bệnh, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan HIV/AIDS. 6. Nghiên cứu khoa học: - Năm 2018: Có 01 đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ hành chính tại bệnh viện đa khoa Hà Đông” - Năm 2019: Tham gia nghiên cứu đề tài “Thực trạng chuyển tuyến, vượt tuyến bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Hà Đông trong 03 năm (2016-2018)” 7.Hướng phát triển cho những năm tiếp theo Phòng Hành chính Quản trị xin trân trọng cung cấp thông tin. Phòng hành Chính Quản trị được thành lập ngày 15/03/1971 tiền thân là bộ phận Hành chính Quản trị, kế toán với tên gọi là phòng Quản trị. Từ năm 2007 đổi tên thành phòng Hành chính Quản trị.
Giới thiệu về Khoa Hoá Sinh
TẬP THỂ KHOA SINH HÓA Trưởng Khoa: Thạc sỹ Nguyễn Minh Hải Điều dưỡng Trưởng: Kiều Thu Phương 1. Lãnh đạo qua các thời kỳ:   * Trưởng khoa, phụ trách khoa: -  Từ 1968- 1969:  YS. Nguyễn Thị Thảo - Từ 1969 – 1978: BSCKII. Đinh Ngọc Tuấn - Từ 1978 – 1992: DS. Nguyễn Thị Sâm - Từ 1992 – 2005: TS. Nguyễn Thị Thịnh - Từ 2006 – 2013: KS. Phạm Thị Dung - Từ 2013 – đến nay: ThS. Nguyễn Minh Hải   *  Phó khoa qua các thời kỳ: - Từ 2004 – 2006:  KS. Phạm Thị Dung - Từ 2008 – 2017: BS. Vương Thúy Huệ   * Điều dưỡng trưởng qua các thời kỳ: - Từ 1995 – 2004: YS. Đinh Thị Nhuần - Từ 2005 – 2018: CN. Đỗ Thị Thơm - Từ 2018 – nay: CN. Kiều Thu Phương 2. Nhân sự khoa gồm: - Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Minh Hải - Điều dưỡng trưởng: CN. Kiều Thu Phương - 01 Cử nhân Sinh học - 08 Cử nhân Cao đẳng - 01 Điều dưỡng  Trung học - 01 Sơ cấp ( hộ lý) 3. Chức năng nhiệm vụ: - Làm xét nghiệm Hóa sinh lâm sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, khám sức khỏe và nghiên cứu khoa học. 4. Một số công tác chuyên môn tiêu biểu: * Triển khai được đầy đủ các xét nghiệm Hóa sinh thông thường và hầu hết các xét nghiệm hóa sinh chuyên sâu về chuyển hóa glucid ( Glucose, HbA1c) lipid (cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride), protid máu (protein, albumin)….. xét nghiệm thận (ure, creatinin, nước tiểu 10 thông số, protein niệu, microalbumin niệu) gan, mật (GOT, GPT, GGT, ALP, CHE, T-bilirubin, D-bilirubin) , các bệnh lý về cơ tim (CK, CK-MB, LDH), định lượng nồng độ các yếu tố vi lượng (sắt, calci), điện giải (Na+, K+, Cl-)  và khí máu (pO2, PH, PCO2, Hct, Lactat,…)… - Dấu ấn  ung thư gan AFP, dấu ấn ung thư đường tiêu hóa CEA, CA199, dấu ấn ung thư tử cung – buồng trứng CA125, dấu ấn ung thư vú CA153,.... - Định lượng nồng độ các hormone T3, T4, FT3, FT4, TSH, Insulin, Cortisol, PTH, anti-Tg, anti-TPO… - Các dấu ấn về tim mạch: BNP, Troponin I. - Chẩn đoán và theo dõi mang thai Beta-HCG. * Tham gia chương trình ngoại kiểm Trung tâm ngoại kiểm Đại học Y Hà Nội – trung tâm kiểm chuẩn Quốc gia. * Khoa đã xây dựng sổ tay chất lượng, quy trình chuẩn theo quy định Bộ Y tế. 5. Công tác đào tạo: - Khoa thường xuyên hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến dưới. - Là nơi thực hành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong khu vực Hà Nội. 6. Nghiên cứu khoa học: -  Hàng năm, chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở có giá trị thực tiễn. - Năm 2014 thực hiện đề tài cấp Thành phố: “Nghiên cứu đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị của chế phẩm đậu tương lên men đối với bệnh nhân rối loạn chuyển hóa lipid máu và tăng huyết áp” 7. Hợp tác Quốc tế: - Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo trong nước và ngoài nước (Singapore, Malaysia…..) 8. Hướng phát triển cho các năm tiếp theo: - Trong những năm tiếp theo, khoa tích cực triển khai các xét nghiệm mới, chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực… - Cập nhật các xét nghiệm mới, phát triển công nghệ Gen trong tầm soát ung thư. - Xây dựng labo xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189. 9. Các máy đang sử dụng tại khoa: - Máy sinh hóa Au 680. - Máy sinh hóa ADVIA 1800 SIEMENS - Máy miễn dịch ADVIA Centaur XP SIEMENS - Máy VersaCell X3 SIEMENS - Máy Sinh hóa và miễn dịch  Alinity Abbott - Máy Khí máu GEM 3000 - Máy nước tiểu tự động  Cobas U 601 và máy Urometer 720
Giới thiệu về Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
TẬP THỂ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm Điều dưỡng Trưởng: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng việt: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Tên tiếng anh: Infection Control Department. Số điện thoại: 02433517376 Địa chỉ email: ksnkhadong@gmail.com Lịch sử phát triển: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ năm 2001 1.Cơ cấu tổ chức và nhân sự Tống số nhân lực của khoa gồm có 12 cán bộ Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm Điều dưỡng trưởng: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú Ths: 01 người Kĩ sư: 01 người Cử nhân: 03 người ( 01 cử nhân Điều dưỡng; 01 cử nhân khoa học môi trường; 01 cử nhân sinh học) Điều dưỡng trung học: 02 người Y công: 01 người Hộ lý: 04 người Các CBVC chuyên trách giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện đã được đào tạo cơ bản và nâng cao về kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội 2.Lãnh đạo qua các thời kỳ Trưởng khoa các thời kỳ Từ 2001-2004: BSCKII. Ngỗ Hữu Tẫn Từ 2005- 2013: BSCKII. Lý Văn Hoa Từ 2014 -2017: Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh (Phụ trách khoa) Từ 2018 – Nay: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thiêm Phó trưởng khoa 2001-2011: CNCĐ. Nguyễn Đình Bình 2014-2017: Thạc sĩ Nguyễn Việt Anh Điều dưỡng trưởng Từ 2008- 2017: KTV. Đặng Thị Tịch Từ 2018- nay: Kĩ sư Hoàng Thanh Tú 3.Chức năng nhiệm vụ Đầu mối tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiển kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiển kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng Thực hiện tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa phòng Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung Thực hiện giám sát và quản lý chất thải y tế trong bệnh viện Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc 4.Một số hoạt động của khoa Tổ giám sát Giám sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện Cùng khoa vi sinh theo dõi tình hình kháng thuốc Giám sát và xử lý phơi nhiễm nghề nghiệp của nhân viên y tế trong bệnh viện Giám sát tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế trong thăm khám và chăm sóc người bệnh Tổ xử lý, tiệt khuẩn dụng cụ Thu gom, xử lý dụng cụ tại các khoa phòng theo đúng qui định Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và cấp phát dụng cụ tiệt khuẩn cho các khoa phòng trong toàn viện Cung cấp đồ vải đã tiệt khuẩn phục vụ cho phẫu thuật, thủ thuật trong toàn viện Tổ giặt là Cung cấp đồ vải sạch, đồ vải tiệt khuẩn cho các khoa phòng trong bệnh viện Tổ môi trường Giám sát, kiểm tra việc thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn y tế tại các khoa, phòng. Quản lý chất thải y tế theo thông tư liên tịch số 58/2015 của Bộ y tế - Bộ TNMT Giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh buồng phòng Một số thành tích thi đua, khen thưởng  Được khen về thành tích trong công tác phòng chống và điều trị tiêu chảy cấp tại bệnh viện 2007.  Khen thưởng trong công tác chống dịch cúm A/H1N1 Công tác đào tạo Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo KSNK tại bệnh viện cho nhân viên khi vào bệnh viện, học sinh – sinh viên khi tới thực hành tại viện Đào tạo, cập nhật những kiến thức về KSNK cho nhân viên y tế hiện đang công tác. Nghiên cứu khoa học Hàng năm tham gia đề tài nghiên cứu về KSNK Tham gia hội nghị khoa học chuyên đề KSNK cấp khu vực và hội nghị khoa học chuyên đề KSNK toàn quốc  5.Định hướng phát triển cho những năm tiếp theo Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, cập nhật hàng ngày Cung cấp dụng cụ tiệt trùng chất lượng cao Nâng cao chất lượng giám sát nhằm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện Quản lý tập trung các phương tiện có nguy cơ nhiễm khuẩn cao Đẩy mạnh truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn Tham gia các khóa đào tạo, hội nghị khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn, học hỏi kinh nghiệm về KSNK trong nước và quốc tế.  
Giới thiệu về Khoa Y học cổ truyền
  ẢNH TẬP THỂ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN Phụ trách: Ths. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung Phó khoa:Ths. Bác sĩ Trần Nhật Trường Điều dưỡng Trưởng: Phạm Thị Bích Hạnh I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Thành lập năm 1971 lấy tên là Phòng nghiên cứu kết hợp Đông – Tây y. Tháng  03/1972 đổi tên thành Khoa Y học dân tộc nay là khoa Y học cổ truyền. 1. Lãnh đạo qua các thời kỳ * Trưởng khoa: Họ và tên Thời gian đảm nhiệm Lương y Nguyễn Văn Chất 1971 - 1972 Bác sĩ Lê Hồng Nhân 1973 – 1976 Lương Y Trần Xuân Lâm 1977 – 1981 Bác sĩ Vũ Minh Đức 1982 – 1989 Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Bích Hiệp 1996 -  2011 Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Vỹ Sử 2012 -  2013 Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung 2019 – đến nay * Phó trưởng khoa: Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Siêm 1987 - 2005 Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Bích Hiệp 1994 - 1995 Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Phương 2008 - 2017 Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung 2013 – 2019 Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Nhật Trường 2019 – Đến nay 2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự Số giường kế hoạch: Từ  năm 1971 – 1999 : 10 giường, tương đương 2,5 %  tổng số giường của bệnh viện Từ năm 1999 – 2005 : 20 giường, tương đương 5 %  tổng số giường của bệnh viện Từ  năm 2006 2018: 30 giường, tương đương 5,8 %  tổng số giường của bệnh viện Năm 2018 2019  khoa có 35 giường kế hoạch, tương đương 5,4% tổng số giường của bệnh viện. Năm 2019 khoa có 35 giường kế hoạch – 41 giường thực kê. Cơ cấu cán bộ: Từ 1971 – 1979: khoa có 09 cán bộ trong đó: 03 bác sĩ, 02 lương y, 02 y sĩ, 01 y tá, 01 hộ lý. Từ 1980 – 1999: khoa có 11 cán bộ, trong đó 04 bác sĩ, 06 điều dưỡng, 01 hộ lý. Từ 1999   khoa có 15 cán bộ, 02 bác sĩ CK I, 01 thạc sĩ, 01 bác sĩ, 01 dược sĩ đại học, 01 dược sĩ trung học, 07 điều dưỡng, 01 hộ lý, 01 công nhân dược. Năm 2019 khoa có 21 cán bộ: 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 01 thạc sĩ, 01 Bác sĩ nội trú,01 BS chuyên khoa I, 04 bác sĩ, 06 điều dưỡng, 02 dược sĩ, 01 dược tá, 01 công nhân dược, 01 hộ lý, 01 nhân viên kỹ thuật. 3. Chức năng nhiệm vụ Từ tháng 7/1999 tổ chức hoạt động theo thông tư 02/1998/ TT-BYT. Gồm 3 bộ phận: Bộ phận khám và điều trị Ngoại trú. Bộ phận điều trị Nội trú. Bộ phận cung ứng và sản xuất thuốc phiến. Từ tháng 4/2014 tổ chức hoạt động theo thong tư 01/2014/TT-BYT .Gồm 3 bộ phận: Bộ phận khám và điều trị Ngoại trú. Bộ phận điều trị Nội trú. Bộ phận Đông dược. 4. Những công tác nổi bật đã triển khai: Mô hình bệnh tật những mặt bệnh điều trị có hiệu quả tại khoa YHCT Bệnh thần kinh, cơ xương khớp: Viêm khớp dạng thấp, thoái hóa đa khớp, đau thần kinh hông, đau thần kinh liên sườn, bệnh thần kinh ngoại biên, đau - tíc giật vùng mặt, liệt các dây thần kinh sọ não số III, V, VI, VII. Di chứng TBMMN ... Bệnh hệ tuần hoàn: tăng huyết áp, hạ huyết áp, vêm tắc tĩnh mạch chi, trĩ, thiểu năng tuần hoàn não, RLCN tiền đình... Bệnh hệ hô hấp: Viêm phế quản, hen phế quản, dãn phế quản, tâm phế mạn Bệnh hệ tiêu hóa: viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng mạn, HC ruột kích thích, viêm gan mạn, xơ gan giai đoạn còn bù, sỏi mật chưa có chỉ định phẫu thuật ... Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục: Viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang cấp/mạn, sỏi tiết niệu, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, rong huyết, HC tiền mãn kinh, viêm tắc tia sữa... Các bệnh khác: Suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, loét miệng, bệnh ngoài da, chắp lẹo, nấc ... Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Kỹ thuật chuyên khoa Khám bệnh, bắt mạch, kê đơn bốc thuốc theo cổ phương hoặc đối pháp lập phương, kết hợp y học hiện đại. Điện châm, thủy châm, châm tê, cấy chỉ, xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống,nhĩ châm, giác hơi, hỏa trị liệu, mãng châm, cứu ngải, ngâm thuốc bộ phận… 5. Công tác đào tạo Nhiều cán bộ được đào tạo sau đại học như Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ chuyên khoa I, cử nhân... Khoa là cơ sở thực hành cho các trường như: Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Hội đông Y Hà Nội, Hội Châm cứu Hà Nội, Trường trung cấp Y – dược  Tuệ Tĩnh Hà Nội, Trường trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác Hà Nội, trường trung cấp Y Phú Thọ, cao đẳng Y tế Hà Đông. 6. Nghiên cứu khoa học Những đề tài nghiên cứu cấp tỉnh – thành phố đã thực hiện: - Ứng dụng laser bán dẫn châm cứu cắt cơn đau dạ dày thời gian từ 1994 -1996. - Ứng dụng bài thuốc “Sâm linh bạch truật tán” để điều trị  và dự phòng bệnh tiêu chảy kéo dài ở trẻ em năm 1998 – 2001. - Đánh giá bài thuốc Tiêu giao đan chi và lục vị điều trị HC mãn kinh năm 2004– 2005. Những đề tài cấp cơ sở đã thực hiện: - Châm cứu điều trị phục hồi di chứng liệt do Tai biến mạch máu não , viêm não năm 1987. - Châm cứu hỗ trợ điều trị Teo gai thị năm 1988.  - Châm cứu điều trị Viêm tắc tia sữa năm 1997 - Châm cứu điều trị bí đái sau phẫu thuật năm 2002 - Châm cứu loa tai hạ huyết áp năm 2008 - Đánh giá hiệu quả điều trị đau TK hông to bằng Điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt và thuốc sắc Đông y năm 2009. - Đánh giá tác dụng bài thuốc “ Bổ trung ích khí thang” và Tam thất điều trị trĩ nội xuất huyết độ I,II năm 2010. - Châm cứu điều trị viêm quanh khớp vai năm 2015 - Đánh giá tác dụng điều trị của điện châm kết hợp “Cát căn thang” trên bệnh nhân đau thắt lưng cấp năm 2016 - Đánh giá tác dụng điều trị RLCH Lipid của bài thuốc HSN năm 2017 -  Đánh giá hiệu quả điều trị liệt chi trên bằng Điện châm kết hợp Phục hồi chức năng năm 2017. - Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh liệt dây tK số VII bằng điện châm kết hợp bài thuốc Tiểu tục mệnh thang năm 2018. - Đánh giá tác dụng điều trị đau dây TK hông to bằng phương pháp nhu châm kết hợp bài thuốc TK 1. Thành tích thi đua: - Nhận 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2008 và 2009. - Năm 2010 đạt danh hiệu tập thể lao động suất sắc của chủ tịch UBND tp Hà Nội - Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi cấp ngành 7 năm liền từ 1995 – 2001, và năm 2009 - Nhận 06 bằng khen của Trung ương hội Đông y Việt Nam  năm 2005,2006, 2008,2010,2014,2017. - Năm 2011, 2015được bằng khen của BCH trung ương hội châm cứu - Nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2009 của giám đốc sở y tế  Hà Nội. - Năm 2012 đạt giải nhì tuyến bệnh viện hội thi tìm hiểu cây thuốc nam và các phương pháp không dùng thuốc , giải ba chung kết hội thi  - Năm 2017 giấy khen cục quản lý dược cổ truyền - Năm 2018 giấy khen chi bộ khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của BV đa khoa Hà Đông. -Năm 2016 giấy khen của công đoàn ngành Y tế. 7. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo Thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa YHCT và YHHĐ: kết hợp YHCT với YHHĐ trong khám và điều trị, phòng bệnh nhằm tăng hiệu quả điều trị bệnh Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật , phương pháp, bài thuốc mới có tác dụng điều trị. Là cơ sở đào tạo, thực hành uy tín cho các trường đại học , cao đẳng, các hội đông y, hội châm cứu. Là nơi thực hành lấy chứng chỉ hành nghề Y,đào tạo các hệ ngắn hạn cầm tay chỉ việc các phương pháp: điện châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, tác động cột sống, nhĩ châm, mãng châm… Thực hiện khám, điều trị dịch vụ theo yêu cầu. Tổ chức dịch vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe: :Làm đẹp, giảm béo bằng các phương pháp YHCT. Hiện đại hóa khu vực đông dược, tiến tới sản xuất một số chế phẩm tiện sử dụng ( dạng viên, dạng túi lọc, dạng viên hoàn…), có hiệu quả điều trị cao các bệnh như : tăng men gan, hạ mỡ máu, hạ áp, hạ gluco máu,suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng sinh lý…      
Giới thiệu về Khoa Nội tổng hợp
TẬP THỂ KHOA NỘI TỔNG HỢP Trưởng Khoa: BSCKII. Nguyễn Văn Oanh Phó Khoa: BSCKII. Phạm Văn Cường   1.LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ; Từ năm 1962 – 1971: Bs Trương Thị Trì Từ năm 1971 – 1981: Bs Nguyễn Văn Ứng Từ 1981 – 1983: Bs Phạm Duy Thuần Từ 1983 – 1994: Bs Nguyễn Văn Nhuần Từ 1994 – 1995: Bs Ngô Ngọc Dung phụ trách khoa Từ 1996 – 2009; Bs CKI Lưu Trung Kiên Từ năm 2009 đến nay: Bs CKII Nguyễn Van Oanh 2. NHÂN SỰ: Khoa với 30 giường kế hoạch, 39 giường thực kê. Biên chế: 14 cán bộ( 06 bác sĩ, 07 điều dưỡng, 01 hộ lý) +  Tiến sĩ y khoa: 01 + Bs CKII: 03(01 Bs đang đi học) + Bs CKI: 02( 01 Bs đang đi học) + Điều dưỡng ĐH: 01 + Điều dưỡng CĐ: 05 + Điều dưỡng TH: 01 3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: Tiếp nhận, thu dung, khám và điều trị bệnh nhân thuộc các đơn nguyên: Đơn nguyên điều trị các bệnh cơ – xương – khớp Đơn nguyên điều trị các bệnh thần kinh – tâm thần Đơn nguyên điều trị các bệnh miễn dịch dị ứng – da liễu và các bệnh khác Đơn nguyên điều trị đặc biệt can phạm, phạm nhân. 4. NHỮNG CÔNG VIỆC NỔI BẬT ĐÃ TRIỂN KHAI; Phát triển mạnh lĩnh vực cơ – xương – khớp, đạc biệt các thủ thuật tiêm nội khớp, tiêm điểm bám gân, tiêm ngoài màng cứng, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu. Công tác đào tạo Đào tạo sinh viên các trường: Trường cao đẳng, trung cấp, Đại học Đào tạo cho các Bác sĩ thực hành cấp chứng chỉ hành nghề. Nghiên cứu khoa học Hàng năm khoa có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu. 5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO Tiếp tục phát triển lĩnh vực cơ – xương – khớp. Siêu âm ổ khớp, nội soi ổ khớp để chẩn đoán và can thiệp. Phát triển lĩnh vực thần kinh: Chăm sóc bệnh nhân liệt, tiêm Botilium A.
DANH MỤC TIN
Sở Y tế Hà Nội bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut corona
Thứ Sáu 07/02/2020 10:07:42
Để kịp thời tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut corona (nCoV),  Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 5 bệnh viện trên địa bàn thành phố, cụ thể: Bệnh nhân trẻ em được tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Bệnh nhân người lớn được tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị tại các bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với nCoV theo 3 tình huống cụ thể, gồm: Chưa ghi nhận ca bệnh tại bệnh viện, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận ca nhiễm nCoV và dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đối với mỗi tình huống, bệnh viện cũng đề ra các biện pháp triển khai cụ thể. Bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận bệnh nhân; lập phiếu sàng lọc bệnh nhân đối với những trường hợp nghi nhiễm nCoV nhằm khai thác yếu tố dịch tễ và được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết; tổ chức khu vực khám sàng lọc, khu vực cách ly, điều trị… Dưới đây là một số hình ảnh khu khám sàng lọc, khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona:    
Đặt lịch
Tìm Kiếm