Giới Thiệu Bác Sĩ : PGS.TS.BSCKII. Tô Văn Hải

Bác sĩ cao cấp - Thầy thuốc ưu tú - Chủ tịch hội nội khoa Hà Nội - Phó chủ tịch hội tim mạch Hà Nội - Phó chủ tịch hội nhi khoa Hà Nội

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

DANH MỤC TIN
Đặt lịch
Tìm Kiếm