Khoa giải phẫu bệnh

0
138

Tiền thân là khu nhà để chứa bệnh nhân tử vong có từ năm 1930 rồi thuộc Khoa xét nghiệm năm 1962. Năm 1965 thành lập Khoa giải phẫu bệnh.

  1. Bệnh viện Hà ĐôngTổ chức bộ máy:

+ Số cán bộ: 07 (Đại học: 02, trung học: 02, cán bộ khác: 03).

  1. Trưởng khoa qua các thời kỳ:

+ Từ 1962: Bác sỹ Phạm Quốc Cầm
+ Từ 1990: Bác sỹ Nguyễn Minh Phúc
+ Từ 2001 – nay: Bác sỹ Vương Đình Nam

  1. Chức năng nhiệm vụ:

+ Làm các xét nghiệm mô bệnh học tế bào, phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
+ Làm công tác pháp y.

  1. Một số công tác chuyên môn tiêu biểu:

+ Xét nghiệm mô bệnh học và tế bào học, phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

 

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN