Phòng điều dưỡng

0
77

Được thành lập từ năm 1992.

  1. Bệnh viện Hà ĐôngTổ chức bộ máy:

– Tổng số 03 cán bộ (đại học: 01, Trung học: 01, CN cao đẳng: 01).

  1. Trưởng phòng qua các thời kỳ

– Từ 1992 – 1995: Y sĩ Nguyễn Thị Thanh Đàn
– Từ 1996 – 2000: Nguyễn Thị Lữ – Phụ trách
– Từ 2002 – ? : CN Lưu Thị Minh Giang
– Từ ? – 2014: CN Nguyễn Thị Dung
– Từ 2014 – 2015: CN Đỗ Hồng Thanh
– Từ 2015 – nay: CN Nguyễn Tất Sơn

+ Phó trưởng phòng qua các thời kỳ
– Từ 1992 – 2005: Nguyễn Thị Lữ
– Từ 1996 – ?: Nguyễn Tất Sơn
– Từ 2015 – nay: Nguyễn Tất Thắng

+ Điều dưỡng trưởng khối qua các thời kỳ
– Từ 2004 – 2014: Nguyễn Thị Dung

  1. Chức năng nhiệm vụ:

– Tổ chức chỉ đạo điều dưỡng viên, KTV, NHS chăm sóc người bệnh toàn diện.
– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác vô khuẩn.
– Đào tạo và tập huấn cho điều dưỡng viên và hộ lý nâng cao kiến thức.

  1. Một số công tác chuyên môn tiêu biểu:

– Tổ chức Hội thi điều dưỡng viên, Nữ hộ sinh, KTV giỏi, đạt giải thưởng hàng năm.

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng

– Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 2005.

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN