Phòng Hành chính quản trị

Được thành lập ngày 15/3/1971 từ bộ phận Hành chính Quản trị Kế toán với tên gọi phòng Hành chính quản trị. Từ năm 1971 đến 2006 được gọi là phòng Quản trị. Từ năm 2007, đổi tên thành phòng Hành chính quản trị.

0
85

Được thành lập ngày 15/3/1971 từ bộ phận Hành chính Quản trị Kế toán với tên gọi phòng Hành chính quản trị. Từ năm 1971 đến 2006 được gọi là phòng Quản trị. Từ năm 2007, đổi tên thành phòng Hành chính quản trị.

  1. Bệnh viện Hà ĐôngTổ chức bộ máy:

– Tổng số 23 cán bộ
– Trình độ cán bộ: Thạc sĩ 01, Đại học: 01, Cao đẳng: 01, trung học: 02, Sơ cấp: 18.

  1. Trưởng phòng qua các thời kỳ

– Từ 1971 – 1976: Ông Nguyên An Ninh
– Từ 1976 – 1980: Ông Vũ Văn Minh
– Từ 1981 – 1988: Ông Bạch Văn Chí
– Từ 1989 – 1990: Ông Đỗ Minh Tâm
– Từ 1993 – 2006: Ông Bùi Cao Hảo
– Từ 2006 – 8/2007: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan phụ trách phòng
– Từ 10/2007 – 1/2008: CN Nguyễn Văn Toán phụ trách phòng
– Từ 5/2008 – nay: CN Nguyễn Văn Toán – trưởng phòng

  1. Phó trưởng phòng qua các thời kỳ

– Từ 1971 – 1976: Ông Bùi Xuân Bách
– Từ 1977 – 1981: Ông Bạch Văn Chí
– Từ 1982 – 1987: Ông Vũ Văn Đồng
– Từ 1986 – 1987: Ông Nguyễn Như Hải
– Từ 1987 – 1989: Ông Khuất Duy Nhâm
– Từ 1990 – 1993: Ông Bùi Cao Hảo
– Từ 2006 – 8/2007: BS Nguyễn Thị Ngọc Lan
– Từ 1/2008 – 5/2008: CN Nguyễn Văn Toán
– Từ 6/2008 – nay: Ths Phạm Hải Hà

  1. Chức năng nhiệm vụ

– Tham mưu giúp việc ban giám đốc một số bán chuyên môn và dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị bệnh viện trong các giai đoạn phát triển.

  1. Một số công tác chuyên môn tiêu biểu

– Triển khai lắp đặt, vận hành phần mềm hệ thống quản trị tin học bệnh viện.
– Cài đặt giá viện phí mới năm 2010.

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng

– Giấy khen đạt Tổ lao động giỏi cấp ngành năm 1997.
– Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007.

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN