Giới thiệu về Phòng Công nghệ thông tin

Tập thể Phòng Công nghệ thông tin

Kỹ sư: Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách phòng CNTT

1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.Giai đoạn Tổ Tin học thuộc Phòng Hành chính quản trị  (từ 05/2013 đến 12/2015) theo Quyết định số 140/QĐ-BV ngày 10/05/2013 của Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

- Phụ trách tổ:             Ths. Phạm Hải Hà

1.2. Giai đoạn Phòng Công nghệ thông tin(từ 12/2015 đến nay) theo Quyết định số 3064/QĐ-BV ngày 23/12/2015 của Bệnh viện đa khoa Hà Đông:

- Phụ tráchphòng:       Ths. Phạm Hải Hà ( Từ 12/2015 đến 11/2017 )

                                    KS. Đinh Công Dũng ( Từ 11/2017  đến  09/2020 )

                                   KS. Nguyễn Văn Tuấn ( Từ 10/2020 đến nay ).

 2.Nhân sự:

Hiện nay, Phòng CNTT có 07 nhân viên, trình độ kĩ sư.

3.Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Công nghệ Thông tin là phòng tham mưu, giúp việc Giám đốc về lĩnh vực CNTT trong toàn Bệnh viện (bao gồm: hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin) nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn dữ liệu.

- Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu hoạt động và theo định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện;

4.Những công việc nổi bật đã triển khai:

- Thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.

- Quản lý, vận hành hệ thống mạng, phần mềm quản lý bệnh viện đảm bảo liện tục, thông suốt.

- Đảm bảo duy trì giao ban, hội họp trực tuyến, hệ thống telehelth trong suốt thời gian dịch bệnh diễn ra.

5.Công tác đào tạo:

- Trong năm Phòng đã có 6/7 đồng chí hoàn thành chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng 3.

- Tham gia các buổi đào tạo của bệnh viên như giao tiếp ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân …

6.Nghiên cứu khoa học:

- Tham gia các đề tài sáng kiến cải tiến  hàng năm nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc thực tiễn.

7 .Hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

Tiếp tục phát huy truyền thống của phòng trong công tác chuyên môn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh viện, hướng tới chuyển đổi số Bệnh viện, nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc khám và điều trị cho bệnh nhân.

 

DANH MỤC TIN