Bản tin an toàn người bệnh: Văn hóa tự giác, không che giấu trong báo cáo sự cố y khoa

Người viết: Tổ truyền thông

09/11/2023 14:18:32

Bản tin an toàn người bệnh: Văn hóa tự giác, không che giấu trong báo cáo sự cố y khoa. Chi tiết xem tại đường link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/xây dựng văn hóa D2.2.5 TM51.docx

DANH MỤC TIN