Bệnh viện đa khoa Hà Đông: Triển khai nhiều hoạt động tháng hành động vì môi trường.

Người viết: Tổ truyền thông

06/06/2022 11:11:53

 Sáng ngày 2/6, Bệnh viện đa khoa Hà Đông ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022. Theo đó, BSCKII. Cao Đức Chinh cho biết: Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động đoàn viên, thanh niên trong bệnh viện tích cực xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, đồng thời, áp dụng các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí và bảo vệ sức khỏe, góp phần cân bằng sinh thái…

 BS Chinh nhấn mạnh, trong tháng hành động vì môi trường Bệnh viện triển khai các hoạt động như: Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện; ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong đó:

Tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả thông qua hình thức truyền thông nội bộ, trang tin điện tử, mạng xã hội, facebook, fanpage…

Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện.

Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, trong bệnh viện có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

DANH MỤC TIN