BVĐK Hà Đông họp mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tháng 3 năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

10/03/2023 15:36:29

Trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh hằng ngày, từng y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên BVĐK Hà Đông không ngừng nỗ lực nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển bền vững, lâu dài. Đề tạo được sự liên kết giữa các khoa lâm sàng và các phòng chức năng trong toàn bệnh viện, Hội đồng Quản lý Chất lượng đã xây dựng và triển khai Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh rộng khắp từng khoa, phòng và đơn vị. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện giám sát, nghiên cứu, cải tiến hoạt động chuyên môn nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ sai sót trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tổ chức giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng Bệnh viện tại các khoa phòng theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, đồng thời báo cáo các khó khăn, đề xuất các phương pháp cải tiến chất lượng lên Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện. Các hoạt động Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tại các khoa phòng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Mạng lưới, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

Chiều ngày 10/03/2023 Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức họp Hội mạng lưới Quản lý chất lượng(QLCL) .Tới dự và chủ trì cuộc họp có TS.BS Nguyễn Văn Thắng Phó Giám đốc bệnh viện; Cùng đông đủ các thành viên trong hội đồng và mạng lưới Quản lý chất lượng năm 2023.

Cuộc họp thông qua nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng và mạng lưới QLCL bệnh viện, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại qua kết quả phúc tra chất lượng bệnh viện cuối năm 2022 của Sở Y tế, đồng thời hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng đề án cải tiến và đo lường các chỉ số chất lượng. Cuộc họp thảo luận sôi nổi xoay quanh nội dung 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nâng mức các tiêu chí góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng và mạng lưới cũng đề xuất những công việc cần sớm thực hiện.

Kết luận cuộc họp, TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám Đốc bệnh viện đề nghị đến cuối năm 2023 bệnh viện không còn tiêu chí chất lượng mức 2, phấn đấu nâng dần các tiêu chí chất lượng mức 3,4 và duy trì các tiêu chí chất lượng mức 4, 5. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc bệnh viện yêu cầu từng thành viên Hội đồng phải là một khối đoàn kết thực sự, cùng chung tay với Ban Giám đốc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc người bệnh; từng thành viên trong mạng lưới là một mắc xích có nhiệm vụ kết nối và trực tiếp triển khai các giải pháp để nâng dần mức chất lượng Bệnh viện theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế.

DANH MỤC TIN