BVĐK Hà Đông mời báo giá dịch vụ tư vấn khảo sát nâng cấp hệ thống mạng không dây tại bệnh viện

Người viết: Tổ truyền thông

18/01/2024 14:54:46

BVĐK Hà Đông mời báo giá dịch vụ tư vấn khảo sát nâng cấp hệ thống mạng không dây tại bệnh viện.

Link chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/06-TM-BV.pdf

DANH MỤC TIN