BVĐK Hà Đông mời tham gia chào giá in ấn

Người viết: Tổ truyền thông

10/11/2022 08:00:06

Căn cứ nhu cầu in ấn của bệnh viện, BVĐK Hà Đông đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng mặt hàng in ấn. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên BVĐK Hà Đông mời tham gia chào giá in ấn.

Nội dung đính kèm file : Thông báo mời tham gia chào giá in ấn

DANH MỤC TIN