BVĐK Hà Đông mời tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu " Mua sữa bồi dưỡng hiện vật cho NVYT bệnh viện đa khoa hà đông năm 2024"

Người viết: Tổ truyền thông

02/02/2024 11:45:25

BVĐK Hà Đông mời tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu " Mua sữa bồi dưỡng hiện vật cho NVYT bệnh viện đa khoa hà đông năm 2024"

link chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/lập hs.pdf

DANH MỤC TIN