BVĐK Hà Đông thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Người viết: Tổ truyền thông

21/12/2022 10:50:26

Căn cứ quyết định 2079 QĐ - BV ngày 16/12 của BVĐK Hà Đông về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng năm 2022

BVĐK Hà Đông thông báo danh sách trúng tuyển viên chức (có danh sách đính kèm)

Xem chi tiết tại link : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/486-TB-BV.pdf

DANH MỤC TIN