BVĐK Hà Đông: Thông báo phê duyệt tài liệu ôn tập và danh sách thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Người viết: Tổ truyền thông

29/11/2022 10:07:21

Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, BVĐK Hà Đông xin thông báo về: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức; Danh sách triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức; Phê duyệt tài liệu ôn tập. 

Lưu ý: Thông báo 453/TB/BV: Vào 14h00 ngày 2/12 Bệnh viện đã trả lời vướng mắc của các thí sinh về tài liệu ôn tập.

Chi tiết tại các link dưới đây:

Danh sách triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm việc tại BVĐK Hà Đông năm 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức làm việc tại BVĐK Hà Đông năm 2022

Phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại BVĐK Hà Đông năm 2022

Thông tin hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2022 (Quét mã QR)

DANH MỤC TIN