BVĐK Hà Đông thông báo: Thư mời chào hàng cung cấp vật tư Thận nhân tạo và lọc máu

Người viết: Tổ truyền thông

29/11/2022 14:42:42

Để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, BVĐK Hà Đông thông báo mời chào hàng vật tư Thận nhân tạo và lọc máu năm 2023.

Chi tiết tại link: Thư mời chào hàng cung cấp vật tư Thận nhân tạo và lọc máu

 

DANH MỤC TIN