BVĐK Hà Đông tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

18/01/2023 18:39:11

Chiều ngày 18/01/2023, Bệnh viện đa khoa Hà Đông long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2023.

     Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thiện Tiến – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện và đại diện cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe 03 báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCNVC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương- Chủ tịch Công đoàn.

   Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của đồng chí Hoàng Thị Út Trang - Trưởng ban thanh tra nhân dân.

Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và phương hướng năm 2023 do Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày

Trong khuôn khổ hội nghị các đại biểu được nghe 03 tham luận, từ tham luận thay đổi tác phong thái độ phục vụ của khoa Cấp cứu, Nhi và tham luận từ công tác Đoàn thanh niên. Các tham luận đều được đánh giá chất lượng có chiểu sâu và tâm huyết.

Hội nghị đã thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 và bầu ra Ban thanh tra nhân dân gồm có 05 đồng chí là các trưởng phó khoa phòng nhiệt tình, trách nhiệm.

Hội nghị cũng đã nghe giải đáp những đề nghị, ý kiến của CBCNVC từ Ban giám đốc. Tất cả các ý kiến của cán bộ viên chức người lao động đều được Giám đốc đọc và trả lời tại hội nghị hoặc chuyển các bộ phận có trách nhiệm xử lý.

Phát biểu tại hội nghị ông Đào Thiện Tiến – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Bệnh viện đã chúc mừng những kết quả đạt được của Bệnh viện trong năm 2022, đồng thời biểu dương Bệnh viện đã tham gia rất tích cực các hoạt động phong trào của ngành phát động cũng như đánh giá cao Bệnh viện trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Bệnh viện cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, cương quyết trong hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng tại hội nghị là việc ký cam kết giữa chính quyền và công đoàn, thống nhất đoàn kết các nội dung trong định hướng phát triển năm 2023. Đây chính là tiền đề để cán bộ công chức viên chức người lao động xác định các kế hoạch phát triển phấn đấu trong năm tới.

 

DANH MỤC TIN