BVĐK Hà Đông: Triển khai công tác kiểm tra thi đua khoa phòng năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

13/11/2023 09:18:33

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Thực hiện quyết định số 1844 QĐ-BV ngày 4 tháng 10 năm 2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua khoa, phòng năm 2023.

Nhằm  mục đích đánh giá, sếp loại thi đua các khoa, phòng phục vụ công tác thi đua khen thưởng cuối năm của bệnh viện; phát hiện các vấn đề tồn đọng, đề xuất giải pháp khắc phục để đảm bảo điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 đạt được mục tiêu đề ra.

Đoàn kiểm tra gồm Ban giám đốc, Trưởng, Phó các phòng chức năng và lãnh đạo cùng các điều dưỡng của các khoa trong Bệnh viện

Theo đó, từ ngày 23/10/2023 đến ngày 02/11/2023, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiến hành công tác kiểm tra thi đua khoa, phòng với các nội dung như:

Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) theo Quyết định 6558/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế.

Bộ tiêu chí An toàn phẫu thuật theo Quyết định 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018.

Kiểm tra 5S, xanh, sạch, đẹp.

Sau nhiều ngày làm việc tích cực, rà soát các minh chứng và kiểm tra thực tế các hoạt động tại các khoa phòng đoàn kiểm tra sẽ thông báo kết quả trong thời gian tới.

Với truyền thống hơn 100 năm xây dựng và phát triển, cán bộ y tế  trong toàn Bệnh viện luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực thi đua đổi mới công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao cũng như thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đáp ứng nhu cầu  chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Một số hình ảnh đai diện.

 

 

 

DANH MỤC TIN