Hội nghị sơ kết công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022

Người viết: Tổ truyền thông

17/08/2022 15:28:08

Hội nghị sơ kết công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022

  Ngày  03/08, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Ts Nguyễn Văn Thắng Phó Giám đốc Bệnh viện dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có các Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng các khoa phòng, và 30% điều dưỡng/ hộ sinh/ KTV/ dược sĩ trong toàn bệnh viện cùng tham dự Hội nghị.

​  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 do Ths Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Điều dưỡng trình bày.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ts Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện đã đạt được trên tất cả các mặt công tác điều dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2022, nhấn mạnh về yêu cầu và nhiệm vụ của công tác điều dưỡng trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Giám đốc Bệnh viện đề nghị cần bám sát vào kế hoạch đã đề ra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện đi buồng, tham gia giao ban cùng khoa lâm sàng và việc thực hiện công tác chăm sóc người bệnh. Đội ngũ điều dưỡng cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong công việc, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử, giao tiếp của người điều dưỡng, xây dựng và phát triển hệ thống điều dưỡng Bệnh viện ngày càng vững mạnh; nâng cao Y đức và giá trị nghề nghiệp; Nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ điều dưỡng; Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ điều dưỡng gắn liền với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Cập nhật, truyền đạt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, thông tư của Bộ Y tế, Hội điều dưỡng Việt Nam, Hội điều dưỡng Thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

 

DANH MỤC TIN