Mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

19/09/2023 09:28:09

Tư vấn lập E-Hồ sơ mời thầu và đánh giá E-Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2023 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/51. tư vấn lập.pdf

DANH MỤC TIN