Sinh hoạt khoa học định kỳ giành cho nhân viên y tế ​​​​​​​- cách đào tạo cập nhật gần gũi thực làm

Người viết: Tổ truyền thông

26/01/2024 09:25:40

Nằm trong kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức cho cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện. Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đã phối hợp với toàn bộ khoa phòng trong bệnh viện lên lịch sinh hoạt khoa học định kỳ trong cả 1 năm.

Theo đó vừa qua tại Hội trường giao ban trực tuyến của BVĐK Hà Đông đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học T1 năm 2024.

Trong buổi sinh hoạt cán bộ nhân viên được lắng nghe 3 báo cáo viên đến từ 3 khoa khác nhau trong bệnh viện với các chủ đề hữu ích:

1. Phân tích phiên giải kháng sinh đồ . CKI Lê Thị Thịnh

2. Lợi ích chuyển óa của nhóm thuốc SGLT2i. BSCK II Phí Thị Hải Anh

3. Đánh giá kết quả nút mạch bằng keo sinh học trong điều trị. Ths Nguyễn Đức Hiếu

Tại buổi sinh hoạt, phần thảo luận trao đổi giữa các báo cáo viên và cán bộ tham dự cũng giải đáp được nhiều câu hỏi thắc mắc, giúp nâng cao kiến thức của cán bộ nhân viên trong bệnh viện.

Thông qua sinh hoạt khoa học, tạo sân chơi trao đổi kiến thức cũng như các kỹ năng mềm khác cho cán bộ nhân viên là cách làm hiệu quả, thực làm mà Đảng ủy, Ban giám đốc BVĐK Hà Đông đang hướng tới và phát triển mạnh thời gian tới.

 

DANH MỤC TIN