Tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Người viết: Tổ truyền thông

04/08/2022 10:17:00

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1949/QĐ-BYT ngày 15/7/2022 phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh.

Trên cơ sở hướng dẫn mới được cập nhật, căn cứ QĐ số 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022, QĐ số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế, các hướng dẫn về Vệ sinh tay, Khẩu trang, Khử khuẩn bề mặt trong các cơ sở khám, chữa bệnh được xây dựng để các cán bộ y tế sử dụng.
Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn diễn biến phức tạp, công tác phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế vô cùng quan trọng. An toàn trong môi trường cơ sở khám, chữa bệnh chính là an toàn cho người bệnh!
1. Infographich: Chỉ định vệ sinh tay thường quy.

1chi dinh ve sinh tay

2. Infographich: Kỹ thuật 6 bước vệ sinh tay thường quy

2ky thuat 6 buoc ve sinh tay thuong quy

3. Infographich: Chỉ định sử dụng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5chi dinh khau trang y te

4. Infographich: Info Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang y tế.

7ky thuat mang va thao khau trang y te
5. Infographich: Info Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang N95.

6ky thuat mang va thao khau trang n95
6. Infographich: Phương tiện và kỹ thuật vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3cac phuong tien khu khuan
6. Infographich: Quy trình vệ sinh bề mặt môi trường khu cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

4quy trinh ve sinh be mat moi truong