Thông báo: Thư Mời chào dịch vụ V/v Tổ chức lựa chọn Đơn vị thẩm định giá cho gói thầu in ấn sổ sách tài liệu y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Người viết: Tổ truyền thông

12/01/2023 09:09:56

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông báo rộng rãi đến Quý công ty có năng lực thẩm định giá nộp hồ sơ tham dự thầu Cho gói thầu In ấn sổ sách, tài liệu y tế và bao bì phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2023.

Chi tiết xem tại link bên dưới:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/thư mời chào dịch vụ thẩm định giá (1).pdf

DANH MỤC TIN