Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Người viết: Tổ truyền thông

17/04/2023 08:44:58

 

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cần tuyển hợp đồng lao động chi tiết xem tại đường link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/1 TB tuyen dung.pdf

DANH MỤC TIN