Thông báo Về việc Mời báo giá Vắc xin

Người viết: Tổ truyền thông

01/03/2023 09:12:24

 

Kính gửi các công ty sản xuất, kinh doanh vắc xin.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đang xây dựng kế hoạch lựa chọn Nhà thầu mua vắc xin phòng bệnh Lao tiêm dịch vụ tại Đơn nguyên tiêm chủng theo quyết định 17/2019/QĐ-TTg. Chi tiết theo link bên dưới.

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/180-BV-DUOC.pdf

DANH MỤC TIN