Thông báo: V/v mới báo giá hóa chất xét nghiệm

Người viết: Tổ truyền thông

08/03/2023 15:35:57

 

Kính gửi các công ty kinh doanh hóa chất máy xét nghiệm. Căn cứ nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất xét nghiệm chi tiết xem tại link bên dưới:

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/210-BV-VTYT.pdf

DANH MỤC TIN