Thông báo V/v mời chào giá dịch vụ khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế năm 2024-2025

Người viết: Tổ truyền thông

07/11/2023 13:37:37

Thông báo V/v mời chào giá dịch vụ khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế  năm 2024-2025. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/65. Thông báo vv mời chào giá dịch vụ khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế năm 2024-2025.pdf

DANH MỤC TIN