Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ đánh giá công nhận phòng xét nghiệm ISO cho khoa vi sinh

Người viết: Tổ truyền thông

01/12/2023 16:17:47

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ đánh giá công nhận phòng xét nghiệm ISO cho khoa vi sinh. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/69. thu moi chao gia cung cap dich vu danh gia cong nhan phong xet nghiem theo ISO cho khoa vi sinh.pdf

DANH MỤC TIN