thư mời chào giá gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất đông máu sinh hóa phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Đơn nguyên khám chữa bệnh tự nguyện

Người viết: Tổ truyền thông

20/09/2023 16:52:07

Thư mời chào giá gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất đông máu sinh hóa phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Đơn nguyên khám chữa bệnh tự nguyện. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/53. hóa chất.pdf

DANH MỤC TIN