Thư mời chào hàng: Về việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao

Người viết: Tổ truyền thông

07/03/2023 11:38:17

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao

Thư mời chào hàng:  Về việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao

Chi tiết xem tại đường link bên dưới: 

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/Thư mời chào hàng_ VTYT.pdf

DANH MỤC TIN