Thư mời: V/v Cung cấp báo giá linh kiện phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện

Người viết: Tổ truyền thông

28/11/2023 10:41:53

Thư mời: V/v Cung cấp báo giá linh kiện phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/67. thư mời cung cấp báo giá linh kiện phục vu chuyen mon _ cntt.pdf

DANH MỤC TIN