Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế

Người viết: Tổ truyền thông

06/07/2022 10:59:38

   Chiều ngày 04/7, Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện, đồng chí Cao Đức Chinh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Đại hội Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế được Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Hà Đông lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bệnh viện.

   Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2025; bầu cấp ủy chi bộ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

   Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế đã luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn gương mẫu tiên phong trong công tác.

   Tại Đại hội, Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, dân chủ và sâu sắc các kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời nghiên cứu, thảo luận đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của Chi bộ Điều dưỡng - Vật tư thiết bị y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời giao một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

   Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu 02 đồng chí là những đảng viên gương mẫu, đủ tiêu chuẩn, uy tín và năng lực tham gia Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Phương được 100% Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Thế Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là vinh dự vô cùng lớn đồng thời cũng là trách nhiệm quan trọng trong xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn trong thời gian tới.

   Một sô hình ảnh tại buổi Đại hội:

 

DANH MỤC TIN