V/v mời báo giá hóa chất xét nghiệm

Người viết: Tổ truyền thông

28/03/2023 08:36:14

Kính gửi các công ty kinh doanh hóa chất xét nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng  hóa chất xét nghiệm chi tiết xem tại đường link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/299-BV-KHTH moi bao gia hoa chat may xet nghiem.pdf

DANH MỤC TIN