V/v Mời tham gia chào giá dịch vụ tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản

Người viết: Tổ truyền thông

15/02/2023 14:06:05

Căn cứ kế hoạch thanh lý tài sản của Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Bệnh viện đa khoa Hà Đông kính mời các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá gửi báo giá về Phòng Vật tư TBYT - Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Địa chỉ: Số 2 Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội) trước ngày 22/02/2023 để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch dự toán thanh lý tài sản trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.

- Danh mục tài sản thanh lý như phụ lục số 01 đính kèm.

Lưu ý: Các đơn vị gửi Hồ sơ năng lực của đơn vị kèm theo bảng chào giá.

Trân trọng cảm ơn!

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/FILE_20230215_165659_126-BV-VTTBYT 15-Feb-2023 16-54-27.pdf

DANH MỤC TIN