Yêu cầu báo giá cung cấp hóa chất thuốc thử, test thử phục vụ chuyên môn năm 2024

Người viết: Tổ truyền thông

18/10/2023 14:52:33

Yêu cầu báo giá cung cấp hóa chất thuốc thử, test thử phục vụ chuyên môn 2024 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Chi tiết xem tại link: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/58. yêu cầu báo giá cung cap hoa chat thuoc thu test thu.pdf

DANH MỤC TIN