Ban chỉ huy quân sự bệnh viện đa khoa Hà Đông tập huấn trung đội dân quân tự vệ tại chỗ

Người viết: Tổ truyền thông

22/06/2020 07:45:12

Hướng tới mục đích giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ cơ quan nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, huấn luyện thành thạo động tác kỹ thuật chiến thuật chuyên ngành, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí tự tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 09/6/2020, ban chỉ huy quân sự Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ chiến sỹ Trung đội tự vệ tại chỗ năm 2020.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông gồm 3 đồng chí: Đ/c Cấn Văn Tuyên, chính trị viên; Đ/c Nguyễn Bình Phương, chỉ huy phó; Đ/c Dương Đăng Điệp, phụ trách dân quân tự vệ. Về phía Bệnh viện đa khoa Hà Đông có ban chỉ huy quân sự bệnh viện đa khoa Hà Đông cùng 35 đồng chí trong trung đội tự vệ tại chỗ của bệnh viện. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đồng chí Trần Ngọc Cường, phó Giám đốc bệnh viện, phó trưởng ban chỉ huy quân sự bệnh viện yêu cầu các học viên chấp hành mọi nội quy, nghiêm túc tham gia khóa tập huấn với tư cách là một người lính, học tập nâng cao phẩm chất, năng lực, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Ban chỉ huy quân sự bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức khai mạc lớp tập huấn trung đội dân quân tự vệ tại chỗ

Đ/c Trần Ngọc Cường, phó giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn trung đội dân quân tự vệ tại chỗ

Học viên lớp tập huấn là các cán bộ tham gia trung đội dân quân tự vệ tại chỗ của bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 09/6 đến ngày 16/6/2020) các học viên sẽ được trang bị những nội dung, kiến thức về:

     - Giáo dục chính trị pháp luật (trong 12 giờ) về Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

    - Huấn luyện quân sự (trong 36 giờ) gồm huấn luyện quân sự chung, huấn luyện kĩ thuật và huấn luyện chiến thuật.

    - Cập nhật nội dung mới (trong 4 giờ) gồm các nội dung mới trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, bảo quản vũ khí ở cơ sở dân quân tự vệ, thu hồi vũ khí, đạn dược ngoài luồng.

DANH MỤC TIN
Đặt lịch
Tìm Kiếm