Chi hội điều dưỡng BVĐK Hà Đông nhận khen thưởng tại Đại hội đại biểu Hội điều dưỡng Tp Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027
Thứ Sáu 01/07/2022 10:16:19
   Vừa qua, Chi hội điều dưỡng BVĐK Hà Đông đã tham dự Đại hội đại biểu khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Sở Y tế Hà Nội. Tham dự Đại hội có TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ThS Phạm Đức Mục, Chủ tịch hội điều dưỡng Việt Nam, CN Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội điều dưỡng Hà Nội cùng 293 đại biểu thuộc 65 chi hội trên địa bàn Hà Nội.    Theo đó, 𝐂𝐡𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐕Đ𝐊 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐇𝐨̣̂𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐏 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐞𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̀ 𝟐𝟎𝟏𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟏; 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́ Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 - Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 - 𝐋𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐕Đ𝐊 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̀ 𝐕𝐈.    Cũng tại Đại hội, 𝐂𝐍 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐕Đ𝐊 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐕𝐈𝐈 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐲̀ 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟕.    Với tiêu chí làm việc “𝑻𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒕𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑”, hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã luôn tích cực, nỗ lực chăm sóc người bệnh, góp phần vào thành công trong điều trị, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của các hội viên, Chi hội điều dưỡng BVĐK Hà Đông luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chi hội Điều dưỡng thường xuyên giáo dục, động viên Điều dưỡng thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh, thân thiện với người bệnh, người nhà người bệnh. Nhờ vậy mà bệnh viện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện y đức giao tiếp với người bệnh, qua đó được nhân dân và bệnh nhân khen ngợi. Mỗi hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh tận tình và chu đáo, đáp ứng sự hài lòng người bệnh trong toàn bệnh viện, nhằm xây dựng tâm đức “𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒆̣ 𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏”. Hình ảnh nổi bật tại đại hội:  

Xem Thêm

PHẪU THUẬT DÍNH NGÓN TAY BẨM SINH – MANG LẠI BÀN TAY LÀNH LẶN CHO NGƯỜI BỆNH
Thứ Tư 29/06/2022 09:08:20
Dính ngón tay có di truyền không? Dính ngón tay thông thường là chỉ bị một bên (khoảng 80%), chỉ khoảng 20% còn lại bị dính cả hai bên. Dính ngón tay có thể di truyền, đặc biệt khi bố hoặc mẹ của bé có dính ngón bẩm sinh nhưng tỷ lệ sinh con ra mắc dị tật này cao nhất cũng chỉ khoảng 50%.  Điều trị dính ngón tay ở đâu?  Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông từ năm 2008 đến nay đã phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân bị dính ngón tay. Ngoài ra, còn điều trị phẫu thuật những dị tật bẩm sinh ở chi thể như: Phẫu thuật cắt ngón thừa; Phẫu thuật tách ngón điều trị dính ngón; Phẫu thuật điều trị ngón cái tách đôi; Phẫu thuật điều trị không có ngón tay cái; Phẫu thuật tạo hình điều trị vòng thắt bẩm sinh; Phẫu thuật ghép xương vi phẫu điều trị khớp giả bẩm sinh xương chày; Phẫu thuật điều trị thiểu sản bờ quay, bờ trụ.  Phẫu thuật điều trị dị tật bẩm sinh đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ước mơ cho nhiều trẻ em được sống như những đứa trẻ bình thường khác, được sống với một hình hài đẹp đẽ và lành lặn. Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật phức tạp, dễ xảy ra biến chứng nên bố mẹ cần cân nhắc lựa chọn những cơ sở thăm khám và điều trị uy tín để con yêu được chữa trị tốt nhất, đảm bảo khả năng hồi phục và không để lại di chứng về sau. Hình ảnh  

Xem Thêm

BVĐK HÀ ĐÔNG KHÁM BỆNH, TƯ VẤN SỨC KHỎE VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ PHỤC VỤ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI PHƯỜNG LA KHÊ VÀ PHƯỜNG QUANG TRUNG - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI NĂM 2022
Thứ Tư 29/06/2022 08:11:44
Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hà Nội hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Trong hai ngày 21 và 22/6/2022 vừa qua, Bệnh viện đa khoa Hà Đông phối hợp với UBND phường La Khê và phường Quang Trung tổ chức khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí phục vụ 337 đối tượng chính sách trên địa bàn 02 phường La Khê và phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại các buổi khám bệnh, các y, bác sĩ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và khám bệnh cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng ở các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Mắt, Tai – Mũi – Họng, Răng hàm mặt...; thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán bệnh hiện đại như điện tim, siêu âm, xét nghiệm đường mao mạch, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Cùng với đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến nhà thăm khám, hướng dẫn điều trị và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách già, yếu. Hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách là một hoạt động thường niên của bệnh viện đa khoa Hà Đông. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và sự phối hợp tích cực của các cán bộ, nhân viên y tế của 2 phường La Khê và Quang Trung. Các hoạt động này đã để lại hình ảnh đẹp về “người thầy thuốc của nhân dân”, góp phần làm tốt chính sách hậu phương, được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến. Hình ảnh nổi bật  

Xem Thêm

Những đóng góp thầm lặng của khoa Huyết học- Truyền máu bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Thứ Tư 22/06/2022 10:50:27
Là một trong các khoa xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, đó là những bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu, cũng có những đóng góp thầm lặng và là một “mắt xích” quan trọng trong hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong nhiều năm qua. Trong hệ thống y tế, nếu như bác sỹ và điều dưỡng là những người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân thì nhân viên các khoa xét nghiệm lại là những người cống hiến thầm lặng, hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả, dù họ không trực tiếp chăm sóc người bệnh. Họ âm thầm làm việc bất kể ngày đêm, tiếp xúc trực tiếp với các mẫu bệnh phẩm như máu và các chất dịch cơ thể...với nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng họ vẫn chuyên tâm làm việc một cách tỉ mỉ, cẩn thận để cho ra những kết quả xét nghiệm nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhằm phục vụ cho việc điều trị bệnh hiệu quả nhất. Th.S BSCKII Nguyễn Thị Hương Liên – Trưởng khoa Huyết Học Truyền máu có nhiều năm trăn trở với nghề, chị chia sẻ: Một công việc mà trong nghề y thường ví là “những chú ong chăm chỉ đứng sau cánh gà”. Đúng như vậy, những nhân viên của khoa nhiều khi bệnh nhân không biết mặt, người nhà của bệnh nhân không biết tên nhưng kết quả công việc chúng tôi làm ra đã góp phần  để chẩn đoán và hướng đến phác đồ điều trị của bác sỹ đối với từng bệnh nhân. Một kết quả xét nghiệm không chỉ giúp các bác sỹ lâm sàng chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời mà còn có thể dự báo sớm những nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó có những kết quả xét nghiệm được xem như “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán, vì vậy có thể xem xét nghiệm là một lĩnh vực không thể thiếu, luôn hổ trợ tích cực trong công tác điều trị bệnh, đó là những thành công như khi tìm ra Ký sinh trùng sốt rét, TB Hargraves hoặc kết quả bất thường của chức năng đông cầm máu, điện di Huyết sắc tố... giúp các bác sỹ lâm sàng có hướng điều trị đúng, giúp bệnh nhân mau hồi phục. Trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống đại dịch Covid -19, Khoa đã cử các Kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ và tăng cường công tác xét nghiệm Covid-19 của Bệnh viện (5 kỹ thuật viện đó là Kiều Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Hiến, Đặng thị Hảo, Hoàng Mai Hương, Phùng Trung Kiên tham gia tăng cường tại khoa Vi sinh), các bác sĩ và kỹ thuật viên còn lại tại khoa luôn chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp phát máu và làm xét nghiệm cho bệnh nhân nói chung, đặc biệt là xét nghiệm phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nói riêng, có ngày chúng tôi làm xét nghiệm cho bệnh nhân thường (bệnh nhân không bị Covid-19), thì với hơn 100 bệnh  nhân Covid-19 đã làm hơn 600 xét nghiệm.  Cùng với đó dịch Covi-19 ngày càng diễn phức tạp, tình hình máu lại rất khan hiếm, khoa Huyết học Truyền máu đã phối hợp với Viện Huyết học truyền máu TƯ tổ chức được 6 buổi hiến máu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, thu được  gần 200 đơn vị máu. Cũng trong thời gian này Khoa Huyết học truyền máu cùng các khoa lâm sàng trong bệnh viện đã vận động được tổng số 486 người tham gia hiến máu trong đó có 45 cán bộ nhân viên y. Thật hạnh phúc và tự hào  trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành và khan hiếm máu, với sự hỗ trợ của Viện HHTM TƯ, và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông - khoa khoa Huyết học Truyền máu chúng tôi đã cấp phát máu an toàn và kịp thời, cứu sống nhiều bệnh nhân trở về với cuộc sống bình thường. Vui nhất là khi có máu để cấp phát kịp thời cho người bệnh nhưng ngược lại, buồn lắm những khi máu rất ít mà người bệnh có chỉ định truyền máu phải chờ máu để truyền. Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật viên xét nghiệm của chúng tôi như: Kỹ thuật viên Nga, Hảo, Thùy, Thu, My, Phượng, trong lúc dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao để đảm bảo an toàn bệnh viện – an toàn người bệnh chúng tôi phải làm 4 tại chỗ, với tâm thế phải luôn tập trung cao độ để bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, đặc biệt định nhóm máu và phát máu cần phải chính xác và an toàn. Công việc vất vả là thế, nhưng tôi và đồng nghiệp ai cũng xác định tư tưởng phải cố gắng làm thật tốt và tự hào vì mình  được tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, góp phần giúp hàng ngàn người bệnh trở về bên gia đình sau bao ngày xa cách. Nếu điều dưỡng viên là người luôn túc trực bên người bệnh, trực tiếp cùng bác sỹ chăm sóc bệnh nhân thì bác sỹ, kỹ thuật viên như chúng tôi lại là người đứng đằng sau hỗ trợ cho quá trình điều trị đó. Dù công việc lặng thầm, ít người biết nhưng khoa Huyết học truyền máu của chúng tôi chưa từng chạnh lòng, bởi suy cho cùng, mục tiêu cao nhất vẫn là cống hiến hết mình vì sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng cao, sự thay đổi mô hình bệnh tật, tỷ lệ người bị bệnh mãn tính không lây nhiễm ngày càng tăng dẫn tới xu hướng gia tăng nhu cầu khám chữa bệnh và phải làm xét nghiệm nhiều lần, cùng với đó là sự xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm và một số bệnh dịch mới đòi hỏi các xét nghiệm y học phải đáp ứng được yêu cầu. Kết quả xét nghiệm chính xác sẽ giúp chẩn đoán, theo dõi diễn biến và tiên lượng bệnh chính xác, có phác đồ điều trị phù hợp đồng thời hỗ trợ sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả từ đó tiết kiệm về kinh phí, rút ngắn thời gian điều trị. Các kết quả xét nghiệm còn giúp các bác sĩ có cơ sở khoa học để đánh giá, phân tích và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với người bệnh. Chính vì vậy, chất lượng xét nghiệm thường gắn liền với chất lượng chẩn đoán, điều trị, tiên lượng bệnh cũng như gắn liền với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người dân của ngành Y tế. Điều khiến tôi tâm đắc trong nhiều năm qua về  khoa Huyết học Truyền máu đó là cơ sở vật chất luôn khang trang sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại,. Đặc biệt nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tận tâm với nghề không quản ngại ngày đêm làm xét nghiệm,  lưu trữ và phát máu cấp cứu an toàn. Đặc biệt từ năm 2020 khoa cấp phát 8146 đơn vị máu để cứu sống người bệnh và thực hiện xét nghiệm được  210226 xét nghiệm. Năm 2021 khoa cấp phát 8099 đơn vị máu để cứu sống người bệnh và thực hiện xét nghiệm được 193148 xét nghiệm. Ngoài ra, các Kỹ thuật viện luôn có trách nhiệm với những việc mình làm, thận trọng, nhanh chóng… từ lời nói, hành động, việc làm, cả trong hành vi ứng xử với đồng nghiệp luôn đề cao tính trách nhiệm. Sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng của chúng tôi chỉ mong góp phần tạo nên thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và sự tin yêu của nhân dân khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Gắn bó với nghề hơn 17 năm, Cử nhân Nguyễn Thị Nga - Kỹ  thuật viên trưởng của khoa Huyết học - Truyền máu chia sẻ trong những năm công tác, chị càng thấm thía tính đặc thù của nghề này, dù thầm lặng nhưng cũng có rất nhiều niềm vui, kỷ niệm, gắn bó mật thiết với từng bệnh nhân, khi người bệnh đến khám bệnh là có bệnh phẩm gửi lên phòng  xét nghiệm, cho đến khi bệnh nhân chuẩn bị xuất viện cũng cần kết quả xét nghiệm để bác sỹ quyết định. Có nhiều đêm trực chúng tôi cùng thức với các đồng nghiệp và các bệnh nhân diễn biến nặng, vì cứ 30 phút lại có bệnh phẩm gửi đến yêu cầu làm xét nghiệm gấp. Chưa kể đến những ca bệnh cấp cứu từ sáng sớm, trưa, trong đêm phải truyền với lượng máu nhiều. Công việc của những nhân viên kỹ thuật trong nghề y nói chung và người kỹ thuật viên xét nghiệm như tôi là hoàn toàn thầm lặng ít người biết đến nhưng lại góp công rất lớn cho sự phát triển của một bệnh viện, công việc xét nghiệm cùng với chẩn đoán hình ảnh… đã kết nối, cộng hưởng với bàn tay, khối óc và đôi mắt của người bác sỹ để tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, có phác đồ hướng điều trị đúng, giúp rút ngắn thời gian điều trị. Từ đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của bệnh viện trong xã hội và sự hài lòng của bệnh nhân. Công việc rất nặng nề, áp lực luôn phải tiếp xúc với hóa chất độc hại các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể có nguy cơ phơi nhiễm nhưng tôi và các đồng nghiệp luôn tận tận tụy, nhiệt huyết với công việc và tự hào với công việc mà mình đã chọn.Tập thể khoa chủ động, tích cực, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Chính vì vậy mà trong nhiều năm qua khoa  Huyết học – Truyền máu vinh dự được Sở Y tế công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến” nhiều năm. Dưới đây là một số hình ảnh khoa Huyết học Truyền máu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông:

Xem Thêm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH CẤP BỆNH VIỆN THÁNG 06 NĂM 2022
Thứ Tư 22/06/2022 09:46:18
Chiều ngày 21/06/2022, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức họp "Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện tháng 6 năm 2022". Đây là một hoạt động thường quy của BVĐK Hà Đông mang lại hiệu quả cao giúp người bệnh và người nhà có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người bệnh. Đến dự buổi họp có sự hiện diện Ts.Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Bệnh viện; Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Tất Thắng – Phó Trưởng phòng Điều dưỡng cùng với sự tham dự của người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Tại buổi họp, Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Tất Thắng - Phó Trưởng phòng Điều dưỡng đã giới thiệu tóm tắt về quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Bệnh viện, nhân lực cũng như các dịch vụ kĩ thuật mũi nhọn, chuyên sâu của Bệnh viện... Trong cuộc họp, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của người bệnh/người nhà người bệnh, hầu hết các ý kiến khen ngợi về giao tiếp ứng xử, tinh thần, thái độ, sự quan tâm trong điều trị và chăm sóc người bệnh của đội ngũ Bác sỹ, Điều dưỡng, Hộ lý tại các khoa, phòng trong bệnh viện và những góp ý hữu ích nhằm xây dựng Bệnh viện. Buổi họp đã thành công tốt đẹp với sự hân hoan của người bệnh, sự cởi mở trong mối quan hệ giữa bệnh viện đối với người bệnh, “Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi" - Là phương châm mà bệnh viện đang hướng tới.  

Xem Thêm

Kích hoạt "báo động đỏ" phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng 
Thứ Ba 21/06/2022 10:13:36
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa vừa kích hoạt "báo động đỏ" nội viện, phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.L (67 tuổi, ở Hà Nội), mắc ung thư trực tràng nặng và đến viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân T.L. Nhiều năm nay, bà T.L thường có triệu chứng khó chịu vùng bụng, đi ngoài ra máu nhưng chỉ nghĩ là dấu hiệu bệnh trĩ, nên không tới cơ sở y tế thăm khám. Khi các dấu hiệu này ngày càng tăng nặng, bệnh nhân thường đau thắt vùng bụng, chán ăn, có hiện tượng đi ngoài ra máu không thuyên giảm thì mới đi kiểm tra. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, bệnh nhân T.L vào viện trong đêm với thể trạng gầy, da xanh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, hen phế quản và bị rối loạn đại tiện thường xuyên. Tình trạng đại tiện ra máu kéo dài được hơn một năm. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, chỉ định chụp chiếu và làm các xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân T.L bị ung thư trực tràng. Sau khi bệnh nhân được điều trị hồi sức nâng cao thể trạng, bác sĩ chỉ định cắt đoạn u trực tràng bằng phương pháp nội soi. Do tổn thương trong mổ khối u trực tràng lớn đã xâm lấn vào vùng xương cùng cụt. Đặc biệt, do bệnh nhân cao tuổi, nhiều thách thức được đặt ra cho các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ kéo dài 4 giờ, khối u xâm lấn xung quanh gây chảy máu nhiều. Nhận thấy tình trạng người bệnh vô cùng nguy kịch, kíp trực cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời kích hoạt "báo động đỏ" nội viện xin ý kiến hội chẩn của Ban Giám đốc, nhanh chóng huy động lực lượng bác sĩ thuộc các chuyên Khoa Hồi sức - Phẫu thuật - Gây mê - Huyết học để cùng cứu sống bệnh nhân. Các bác sĩ tiến hành thắt động mạch chậu hai bên, chèn gạt cầm máu và truyền 39 đơn vị máu cho bệnh nhân, đồng thời hội chẩn trực tuyến cùng các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt đoạn u trực tràng, nạo vét hạch cho bệnh nhân T.L. Hiện nay, bệnh nhân hồi phục tốt và đã ra viện sau 10 ngày điều trị. Cũng theo bác sĩ Tuấn, nhiều gia đình có người thân tuổi cao mà phát hiện bệnh ung thư thì thường lo ngại, thậm chí có tâm lý buông xuôi, không điều trị. "Tuổi là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư, nhưng không nên vì thế mà vội từ bỏ. Nếu trong điều kiện cho phép và bảo đảm kỹ thuật thì vẫn nên tiến hành phẫu thuật, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh", bác sĩ Tuấn phân tích. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn thăm, khám cho bệnh nhân sau 3 ngày phẫu thuật. Cũng theo các bác sĩ, hiện ung thư trực tràng và ung thư dạ dày đang có xu hướng gia tăng. Do vậy việc nội soi đại tràng định kỳ 6 tháng một lần có ý nghĩa quyết định để chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm. Bởi các tổn thương nhỏ, hay u ở giai đoạn sớm trên cơ thể thường không có triệu chứng. Nếu người bệnh được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, sẽ giúp hạn chế tối đa những biến chứng, khó khăn khi phẫu thuật cũng như điều trị và nguy cơ xâm lấn hoặc khối u di căn gây nhuy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, để phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa, mọi người nên hạn chế ăn nhiều thịt, chất béo có nguồn gốc từ đạm động vật; bổ sung đầy đủ chất xơ từ lúa mạch, trái cây, rau tươi, các vitamin E, C, A… và duy trì chế độ sinh hoạt năng động, luyện tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, đối với những người có tiền sử viêm đại tràng, dạ dày mạn tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại trực tràng), hoặc khi có triệu chứng sụt cân không rõ lý do, táo bón, đầy bụng, đi tiểu và đại tiện ra máu, ói ra máu … thì nên đi khám ngay để tầm soát, phát hiện và điều trị kịp thời. "Ngay cả khi phát hiện bệnh ung thư ở những người cao tuổi cao, vẫn nên quyết tâm phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa để không bỏ lỡ "thời gian vàng" và cơ hội chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân" - bác sĩ Tuấn nhấn mạnh thêm. Quy trình "báo động đỏ" nội viện’ là xử trí cấp cứu tối khẩn cấp, áp dụng cho những trường hợp cấp cứu cần can thiệp mới hy vọng cứu sống bệnh nhân. Mục đích cuối cùng khi thực hiện quy trình này là cứu sống được bệnh nhân, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.            

Xem Thêm

Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp đoàn Bệnh viện Hòe Nhai thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác điều dưỡng
Thứ Hai 20/06/2022 11:02:39
Sáng ngày 14/06/2022 Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tiếp đoàn cán bộ gồm các điều dưỡng trưởng khoa/phòng/đơn nguyên của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai đến tại bệnh viện để cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều dưỡng, quản lý chất lượng, chăm sóc người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn. Tiếp đoàn có TS. Nguyễn Văn Thắng, PGĐ Bệnh viện cùng đ/c điều dưỡng trưởng đón tiếp nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp. Tại các buổi thăm quan học tập, hai bên đã thảo luận: Công tác quản lý điều dưỡng: cách quản lý phân ca trực chăm sóc người bệnh nhân tại các khoa lâm sàng bệnh viện . Quản lý chất lượng: trao đổi các vấn đề trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện khi áp dụng các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: quản lý, xử lý chất thải nguy hại tại bệnh viện và thu gom xử lý rác thải nguy hại ở các khoa, mô hình quản lý đồ vải, hoạt động giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh... Đoàn đã được đi tham quan thực tế tại các khoa, phòng điều trị nội trú và các phòng dụng cụ vô khuẩn. Tại đây, đoàn đã được các Bác sĩ, điều dưỡng tại khoa đón tiếp và giới thiệu rất tỉ mỉ mọi hoạt động điều dưỡng và quản lý chất lượng của Bệnh viện. Buổi tham quan chia sẻ kinh nghiệm đã cung cấp thêm cho tập thể đoàn cán bộ của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai rất nhiều thông tin hữu ích, cũng như tạo thêm sự gắn kết, hỗ trợ chia sẻ giữa hai bệnh viện.

Xem Thêm

BVĐK Hà Đông tiếp đoàn khảo sát, hỗ trợ chuyên môn và tập huấn tại chỗ Bệnh viện Nhi Trung ương
Thứ Tư 15/06/2022 11:00:43
   Ngày 07/06/2022, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tiếp đoàn khảo sát, hỗ trợ chuyên môn và tập huấn tại chỗ Bệnh viện Nhi Trung ương.  Về phía bệnh viện Nhi Trung ương có Ths.Bs Chu Lan Hương - Phó Trưởng khoa Khám bệnh và cấp cứu sơ sinh, Trung tâm sơ sinh; Ts.Bs Đậu Việt Hùng – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực nội khoa; Ths Lê Lan Anh – Trung tâm Chỉ đạo tuyến.  Về phía bệnh viện đa khoa Hà Đông có: TTUT.BSCKII Đào Thiện Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện cùng với Ban Giám đốc bệnh viện, Trưởng phó các khoa phòng trong bệnh viện.  Tại buổi làm việc, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã báo cáo tình hình, thực trạng và đưa ra các đề xuất cần Bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trong lĩnh vực Nhi khoa. Sau đó, đoàn đã khảo sát và đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị phát triển chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật tại các khoa phòng: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Nhi.  Cùng ngày, Ths.Bs Chu Lan Hương và Ts.Bs Đậu Việt Hùng Bệnh viện Nhi Trung ương đã tập huấn cho các bác sỹ, điều dưỡng trong bệnh viện đa khoa Hà Đông các chuyên đề về: Điều trị trẻ sơ sinh chậm tiêu dịch phổi, thở máy cơ bản; Xử trí xuất huyết phổi sơ sinh; Điều trị sốc nhiễm khuẩn; Xử lý co giật kéo dài.  Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Đào Thiện Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã bày tỏ cảm ơn trước những chia sẻ vô cùng ý ngĩa của BV Nhi Trung ương dành cho bệnh viện. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, trong thời gian tới, bệnh viện tăng cường công tác đào tạo, xây dựng nguồn lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để có thể triển khai tiếp nhận sự hỗ trợ, chuyển giao từ tuyến trên theo kế hoạch…Đồng thời, Bệnh viện hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Bệnh viện Nhi TW, từng bước xây dựng BV đa khoa Hà Đông phát triển hơn nữa, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân Hà Nội và các tỉnh lân cận. Một số hình ảnh của buổi làm việc:  

Xem Thêm

𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 "𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐒𝐎̂́𝐓 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐓" 𝟏𝟓/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐
Thứ Tư 15/06/2022 10:52:09
𝐍𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦, 𝐯𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩, 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡…không phải chỉ Việt Nam mà còn được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế và các nước ASEAN. Để kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước ASEAN cùng chung tay phòng chống sốt xuất huyết cũng như học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hướng tới một cộng đồng ASEAN không có sốt xuất huyết, tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế các nước ASEAN lần thứ 10 được tổ chức tại Singapore vào tháng 7 năm 2010, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổ chức ASEAN và đại biểu 10 nước thành viên ASEAN đã thông qua quyết định quan trọng thống nhất chọn ngày 𝟏𝟓/𝟔 hàng năm là “𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑨𝑺𝑬𝑨𝑵 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝒐̂́𝒕 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕”. Đây là một sự kiện vận động xã hội được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh SXH, huy động các nguồn lực của cộng đồng để dự phòng và kiểm soát bệnh, thể hiện sự quyết tâm của khu vực trong giải quyết những thách thức trong phòng chống SXH. 𝐌𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐠𝐚̂𝐲 𝐒𝐨̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 sinh sản ở các dụng cụ chứa nước như lốp xe, chai, lọ, lon, hũ và vỏ dừa... Hãy bảo vệ bạn và gia đình khỏi #𝑺𝒐̂́𝒕𝒙𝒖𝒂̂́𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕. Hãy loại bỏ những vật dụng không cần thiết này khỏi nhà và xung quanh nhà. Tháo nước và cọ rửa các dụng cụ chứa nước hàng tuần.

Xem Thêm

𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐎̂𝐍 𝐕𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀́𝐔 – 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏𝟒/𝟔
Thứ Tư 15/06/2022 10:02:46
   Đ𝑒̂̉ 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑏𝑎̀𝑦 𝑡𝑜̉ 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎́𝑢, 𝑛𝑎̆𝑚 2004 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 (𝑊𝐻𝑂) 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎́𝑢 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 14 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 (𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑠𝑢̛ 𝐾𝑎𝑟𝑙 𝐿𝑒𝑛𝑑𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐴́𝑜 - 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑚𝑎́𝑢 𝐴𝐵𝑂 𝑛𝑎̆𝑚 1900 đ𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑁𝑜𝑏𝑒𝑙 𝑦 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎́𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 -𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎́𝑢 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑜𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑚𝑎́𝑢) 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎́𝑢.    𝑴𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂́𝒖 không phải để vận động được nhiều người hiến máu vào dịp này mà là để kêu gọi các quốc gia, kêu gọi cộng đồng hãy ghi nhận và tổ chức các sự kiện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu, họ là những người bình thường, nhưng đối với người bệnh, họ là những 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒖̀𝒏𝒈, họ đã hiến tặng cho người bệnh, cho cuộc sống hai món quà vô giá – đó là 𝒎𝒂́𝒖 và 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 dành để đi hiến máu. Chính nhờ những nghĩa cử này mà hằng năm trên thế giới có hàng trăm triệu lượt người được cứu sống nhờ có máu để truyền. Với tinh thần “𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒈𝒊𝒐̣𝒕 𝒎𝒂́𝒖 𝒄𝒉𝒐 đ𝒊, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊”, mọi người đã hiến máu hãy tiếp tục hiến máu thường xuyên và những người có sức khỏe tốt nhưng chưa bao giờ hiến máu hãy bắt đầu tham gia hiến máu để cuộc sống những người cần máu thêm ý nghĩa hơn.    Khẩu hiệu của Ngày thế giới dành cho người hiến máu năm 2022 là “𝑯𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂́𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕”. Mục đích của chiến dịch năm nay là: Tri ân những người hiến máu trên thế giới và tạo ra nhận thức sâu rộng của cộng đồng về sự cần thiết của việc hiến máu thường xuyên. Ghi nhận và phát huy các giá trị của hoạt động hiến máu tình nguyện trong việc góp phần nâng cao tình đoàn kết cộng đồng, gắn kết xã hội. 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎, 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝑯𝒂̀ Đ𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄, 𝒗𝒂̣̂𝒏 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏, 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂́𝒖 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 đ𝒂̣𝒐.    𝑳𝒂̀ đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒉𝒂̣𝒏𝒈 𝑰 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒐̂́, thường xuyên điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân nặng, BLĐ và cán bộ nhân viên, người lao động bệnh viện đa khoa Hà Đông càng hiểu rõ vai trò của máu với tính mạng người bệnh. Trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết trong công tác vận động, hiến máu nhân đạo; vừa làm tốt công tác chuyên môn chăm sóc và điều trị người bệnh vừa lan tỏa trái tim nhân ái, yêu thương đến với cộng đồng.    𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝒙𝒊𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒊 𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂́𝒖!  

Xem Thêm

DANH MỤC TIN
Từ 1/1/2021: "Chỉ thông tuyến tỉnh với người có thẻ BHYT điều trị nội trú…"
Thứ Hai 28/12/2020 08:24:49
"Nhiều người đang hiểu thông tuyến tỉnh là tất cả người bệnh được quỹ BHYT chi trả. Tôi xin khẳng định, quy định này chỉ dành cho người đến khám và được bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị nội trú…". Từ 1/1/2021, thông tuyến tỉnh điều trị nội trú với người có thẻ BHYT. (Ảnh: Đỗ Linh). Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội VN) - trao đổi thêm thông tin liên quan tới quy định thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh nội trú theo thẻ BHYT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.  Người có thẻ BHYT hưởng lợi gì? Theo ông Lê Văn Phúc, từ ngày 1/1/2021, việc mở thêm quy định thông tuyến tỉnh điều trị nội trú giúp cho người có thẻ BHYT chủ động lựa chọn, tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng bệnh, đồng thời cũng là cơ hội để các tuyến y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Những trường hợp người có thẻ BHYT phát sinh nhu cầu khám, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc đang ở tỉnh xa nếu bị bệnh thì có thể đến các bệnh viện tuyến tỉnh và được BHYT chi trả 100% nếu điều trị nội trú, không phải trở về địa phương để khám chữa bệnh theo tuyến như trước kia.  Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT(BHXH VN). (Ảnh: TL) "Do phạm vi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh càng rộng, người bệnh có nhiều sự lựa chọn hơn và thúc đẩy các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút, tạo sự tin tưởng cho người bệnh" - ông Lê Văn Phúc giải thích thêm. Trong đó, các nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, gồm: Người có công với cách mạng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trẻ em dưới 6 tuổi… Trước đó, Luật BHYT năm 2014 đã quy định quy định thông tuyến huyện cho hoạt động khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT từ ngày 1/1/2016. Với quy định tại Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, từ ngày 1/1/2021, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Đại diện Ban thực hiện chính sách BHYT cho biết thêm: "Theo quy định hiện hành, Quỹ BHYT chỉ thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú khi vượt tuyến. Sau ngày 1/1/2021, tùy từng nhóm đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT quy định, người bệnh được thanh toán chi phí khám chữa bệnh với các mức 100%, 95% hoặc 80%".  "Xin được lưu ý, với quy định thông tuyến tỉnh từ năm 2021, Quỹ BHYT chỉ chi trả 100% chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng cho các trường hợp người bệnh tự đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh và có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ. Trường hợp người dân tự đi khám ngoại trú, sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh" - Ông Lê Văn Phúc cho. Đồng thời, quy định thông tuyến tỉnh được áp dụng với tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện ngành. Các tuyến trung ương như bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Thống Nhất, Trung ương 108 không áp dụng. Áp lực cho quỹ BHYT và cơ sở khám chữa bệnh Dự báo của Ban thực hiện chính sách BHYT, sau khi thông tuyến tỉnh, chi phí khám chữa bệnh sẽ gia tăng lên con số không nhỏ. "Năm 2020, quỹ BHYT chi trả 60% chi phí điều trị nội trú cho hơn 1 triệu bệnh nhân vượt tuyến với số tiền khoảng 1.250 tỉ đồng. Nếu áp số lượng bệnh nhân trên với năm 2021, trong điều kiện trả toàn bộ chi phí điều trị nội trú, chi phí BHYT dự kiến tăng ít nhất 2.000 tỉ đồng…" - ông Lê Văn Phúc ước tính. Người dân tới khám chữa bệnh theo thẻ BHYT (Ảnh: TL) Đây cũng là thách thức lớn đối với việc quản lý quỹ BHYT. Bởi theo ông Lê Văn Phúc, quỹ dự phòng BHYT chỉ có thể đáp ứng chi trả đến hết năm 2021.  Vậy cần hạn chế những tác động không mong muốn ra sao với quỹ BHYT cũng như hạn chế tình trạng "dồn ứ" cho nhiều bệnh viện tuyến tỉnh? Theo ông Lê Văn Phúc, người dân cần hiểu rõ quy định của việc thông tuyến tỉnh chỉ dành cho điều trị nội trú. Theo thống kê của BHXH VN, tới cuối tháng 12/2020, cả nước có 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. Trong khi đó, hệ thống y tế của Việt Nam đã được vận hành theo phân cấp: Trường hợp bệnh nhẹ, người bệnh sẽ được chuyển đến cơ sở y tế tuyến xã, huyện. Trường hợp mắc bệnh nặng hơn thì mới lên tuyến tỉnh hoặc Trung ương để điều trị. Những năm qua ngành y tế đã chú trọng nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. "Việc thông tuyến tỉnh đối với người bệnh nội trú là đã "khoanh vùng" những người bệnh nặng, phải điều trị dài ngày, chuyên sâu, cần chăm sóc nhiều hơn…" - ông Lê Văn Phúc cho biết. Liên quan tới hạn chế tình trạng "lạm dụng" chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ, ông Lê Văn Phúc cho biết nếu không giám sát hiệu quả, các bệnh viện sẽ đối mặt với tình trạng quá tải khi bệnh nhân điều trị nội trú gia tăng trong khi các nguồn lực còn hạn chế. "Có thể xảy ra xu hướng chỉ định điều trị nội trú kể cả với bệnh nhân bệnh nhẹ, chưa thực sự cần thiết điều trị nội trú cũng nhập viện, dễ dẫn đến quá tải BV. Chưa kể bệnh nhân nội trú kèm theo vài người thăm nom, chăm sóc gây khó khăn cho sinh hoạt của bệnh viện…" - ông Lê Văn Phúc cho biết. Theo ông Lê Văn Phúc, Bộ Y tế đang hoàn tất quy định về chỉ định nhập viện điều trị nội trú để tránh tình trạng lạm dụng điều trị nội trú khi không cần thiết. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 19/2013/TT-BYT về thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện… Nguồn: dantri.com.vn