Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Thứ Ba 16/11/2021 11:10:11
I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện đa khoa Hà Đông II. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn triển khai tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông  1.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 2.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 3.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 4.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 5.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê phẫu thuật 6.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Truyền nhiễm 7.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao & bệnh phổi 8.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức tích cực 9.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Cấp cứu 10.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng 11.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt 12.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 13.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng 14.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền 15.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Huyết học truyền máu 16.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sinh hóa 17.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vi sinh 18.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Giải phẫu bệnh 19.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Thăm dò chức năng 20.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 21.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dinh dưỡng 22.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dược

Xem Thêm

DANH MỤC TIN