Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Người viết: Tổ truyền thông

16/11/2021 11:10:11

I. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện đa khoa Hà Đông

II. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn triển khai tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông 

1.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

2.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

3.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản

4.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

5.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây phẫu thuật

6.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Truyền nhiễm

7.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao & bệnh phổi

8.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức tích cực

9.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Cấp cứu

10.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng

11.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

12.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

13.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng

14.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

15.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Huyết học truyền máu

16.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sinh hóa

17.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vi sinh

18.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Giải phẫu bệnh

19.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Thăm chức năng

20.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

21.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dinh dưỡng

22.Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dược

DANH MỤC TIN