Giới Thiệu Bác Sĩ : TTUT.THS. BSCKI Vũ Đình Thám

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sỹ BSCKI Vũ Đình Thám.

Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Da liễu - Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Nguyên Trưởng Khoa Da liễu – Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

38 năm kinh nghiệm chuyên khoa da liễu. Thạc sỹ BSCKI Vũ Đình Thám đạt một số thành tích:

-Chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Y tế cấp tỉnh, cấp cơ sở.

- Bằng khen của Bộ Y tế 2009,2019, Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Bình 2014 - Danh hiệu TTUT năm 2012

- Chủ biên Giáo trình da liễu, Bộ môn da liễu Đại học Y dược Thái Bình.

- Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm