BVĐK Hà Đông mời báo giá thuốc các gói thầu thuốc đang sử dụng trong Nhà thuốc bệnh viện năm 2024

Người viết: Truyền thông BVHD

28/06/2024 10:27:31

BVĐK Hà Đông mời đấu thầu thuốc sử dụng trong Nhà thuốc bệnh viện năm 2024

Link chi tiết đính kèm: https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/11/vv mời báo giá thuốc đấu thầu tại nhà thuốc bv.pdf

DANH MỤC TIN
Tìm Kiếm