BVĐK Hà Đông thông báo Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng (PCTN), tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn năm 2022

Người viết: Tổ truyền thông

07/11/2022 09:28:55

BVĐK Hà Đông thông báo Kế hoạch "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng (PCTN), tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn năm 2022

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/2219.pdf

DANH MỤC TIN