BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời báo giá Thẩm định giá danh mục gói thầu mua sắm hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm lần 2 năm 2023

Người viết: Tổ truyền thông

08/03/2023 08:29:52

BVĐK Hà Đông thông báo về việc mời báo giá Thẩm định giá danh mục gói thầu mua sắm hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm lần 2 năm 2023

Link chi tiết đính kèm : https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/467-QĐ-BV.pdf

https://benhvienhadong.vn/laravel-filemanager/files/9/99- TB-BV.pdf

DANH MỤC TIN